Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Hukuk Devleti / Laik Devlet


Demokrasinin en temel unsurlarından biri de toplumun kendi hukukunu kendisinin yaratması ve bu hukuka hem halkın (kişilerin), hem de Devlet'in uymasıdır.

Bu bağlılık aynı zamanda TC Devleti'nin temel niteliklerinden birine yol açıyor: Hukuk Devleti...

Nedir Hukuk Devleti? Hukuk Devleti, bir takım nitelikleri üzerinde toplayan Devlet anlamına geliyor.


Toplum, doğrudan halkoylaması (referandum) ile Anayasa'ya onay veriyor.

Yine toplum, seçim yolu ile Parlamento'yu oluşturan kendi temsilcilerini seçiyor. Bu seçilenler de TBMM'nin yasa ve kararlarını çıkarmaya yararken, diğer yandan da seçilmişler arasından oluşturulan Hükümet de TBMM'nin çıkardağı yasa ve kararnamelerin "Yürütülmesi" işlevini yükleniyor.

Hukuk Devleti'nde:
1) Hukuk'u, hukuk kurallarını, Toplum'un kendisi, vatandaşlar (ya doğrudan doğruya ya da seçtiği temsilciler aracılığı ile) yaratacak.
2) Devlet'in kendisi, bu Hukuk'ta -hukuk kuralları ile- bağlı olacak, bu kurallara uyacak.
3) Devlet'in ve kişilerin, hukuk kurallarına uygun davranması, sadece kendi vicdanlarına ya da Devlet'in iyi niyetine bakılmayıp, "yargı organları" tarafından denetlenecek.

Denetleme işlevini, Devlet'in yürütme ve idari işlemleri bakımından Danıştay ile İdare Mahkemeleri üstlenir. Yasama organının kararları ise Anayasa Mahkemesi'nce denetlenir.

Laik Devlet:
Anayasa'ya göre demokratik Devlet'in temel niteliklerinden biri, "onsuz olmaz koşullarından" biri de laik olma zorunluluğudur.

Kişinin istediği dine inanması ve onun kurallarını -belli sınırlar içinde- uygulayabilmesi güvencesi, ancak laik devlette mümkün.

Kişinin istediği dine inanabilmesi ve kurallarını uygulayabilmesi açısından konulan sınırlar ise şöyle:
ANAYASA'DAN...

1) Din ve mezhep ayrımı yaratmak,
2) Dine dayalı bir devlet düzeni kurmak,
3) Siyasal, kişisel çıkar ya da nüfuz sağlamak,
4) Dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek, yasaklara karşı gelmemek zorunludur.

(Madde:24)

Dolayısıyla "çoğulculuk ilkesi"nin yaşama geçirilebilmesi laik devlet ile söz konusu olabiliyor.

Nedir Laik Devlet ya da Laik Devlet'in özellikleri nelerdir?

1 ) Laik Devlet, kişiler arasında hiçbir ayırım yapmadan, tüm haklar gibi din ve vicdan özgürlüğünü de, ibadet özgürlüğünü de tam anlamı ile koruyan Devlettir.

2) Laik Devlet, dinin etkisi ve egemenliği altında kalmayan -Dinin ve din kurallarının etki alanından uzak olan- Devlettir.

3) Laik Devlet, dinin, kişinin manevi yaşamını aşarak, kötüye kullanılmasını, sömürülmesini yasaklayan Devlettir.

4) Laik Devlet'te, hukuk kurallarının kaynağı Toplumun (Milletin-halkın) kendisidir, onun iradesidir, din kuralları değil.


Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla