Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Sorularla Çevre Rehberi


1982 Anayasası çevre hakkını tanımış mıdır?
Evet. 1982 Anayasası'nın 56. maddesine göre "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir."

Çevre hakkının sahipleri kimlerdir?
Çevre hakkı, hem herkesin hakkıdır, hem de gelecek kuşakların hakkıdır. Bu yönden henüz doğmamış gelecek kuşakları da ilgilendirdiği için, kuraldışı bir hak niteliğindedir.

Çevre hakkının tamamlayıcısı nitelikte başka haklar da var mıdır?
Evet. Çevre hakkı, şu tamamlayıcı haklarla birlikte düşünülmelidir: a) Çevreye ilişkin bilgilenme hakkı (Doğru, açık, düzenli bilgi): Planlanan yatırımlardan haberdar olma; ÇED raporuna ulaşma ve her türlü çevreye ilişkin bilgi ve belgeye ulaşma olarak örneklenebilir.
b) Katılma hakkı: Tepki göstererek, birlikte hazırlık yaparak, kararlara katılarak çevre yönetimine katılarak ve danışılarak bu hak gerçekleşebilir. Örneğin ÇED sürecine halkın katılımı bir danışma durumudur.
c) Başvuru hakkı: Hukuksal düzenlemelerimize göre, iki tür başvurudan sözedilebilir:
i) idari başvuru: Çevre Kanunu'nun 30. maddesinin tanıdığı başvuru olanağı örnek olarak gösterilebilir.
ii) Yargısal başvuru: Bu konuda ise, adli yargıya, idari yargıya ve anayasa yargısına başvurudan söz edilebilir.

Çevre Bakanlığı nasıl kurulmuştur ve görevi nedir?
Çevre Bakanlığı, 21 Ağustos 1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Çevre Bakanlığı pek çok göreve sahiptir. Bu görevleri ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:
a- Koruma ve iyileştirme: Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için proje ve politika üretmek ve bu konuda gerekli önlemleri almak; çevre ile dost teknoloji üretimine katkıda bulunmak; bu çerçevede ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta meydana gelen kirleticileri (atık, artık ve yakıtlar); kirlilik bölgelerini belirlemek; ÇED değerlendirmesini yapmak.
b- İmar: Çevere düzeni planlarını hazırlayarak dengeli ve sürekli bir kalkınmaamacı ile ekolojik dengeyi korumak, kırsal ve kentsel alanda, koruma ve kullanma esaslarını belirlemek.
c- Denetim: Çevreyi kirleten her türlü etkinliği dentlemek; bu amaçla gerekli denetim birimlerini kurmak, standartları belirlemek. d- Eğitim: Başta yerel yönetim birimlerinde olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak.
e- Eşgüdüm yetkileri: Çevreyle ilgili, uluslararası ulusal ve yerel her türlü birimle işbirliği yaparak gerekli eşgüdümü kurmak.

Çevre Bakanlığı'nın etkinliklerinde katkıda bulunan sürekli kurullar nelerdir?
Çevre Bakanlığı'nın sürekli kurulları, Yüksek Çevre Kurulu, Çevre Şurası ve Yerel Çevre Kurulları'dır.


Bu kurulların özellikle yerel birimlerde etkinlikte bulunan, Yerel Çevre Kurulları'nın işlevi nedir?
Bu işleve uygun örgütlenmeye sahip midir? Yerel Çevre Kurulları her ilde valinin başkanlığında, bakanlıkların il temsilcileri, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, sanayi odası, ziraat odaları başkanları ve Çevre Bakanlığı temsilcisinden oluşur.


Bu birimler, etkinlik gösterdikleri İl'in çevre sorunlarıyla uğraşırlar. Önlem alma, denetim, eğitim, öneri üretme gibi yetkileri bulunmaktadır. Ancak örgütlenme biçimiyle, Yerel Çevre Kurulları, ağırlıklı olarak "bürokratik bir görünüm sunar ve çevre dostu özel kuruluşlara ve kişilere açık olmaması, bu kurulların gerçek bir etkinlik göstermesini engelleyecek niteliktedir.


Türkiye çevreye ilişkin uluslararası andlaşmalara imza atmış mıdır?
Evet. Türkiye'ni imza attığı ve yükümlülük altına girdiği uluslararası andlaşmaların sayısı 20'den çoktur. Bunları arasında Montreux gibi genel nitelikte andlaşmaların yanı sıra, uzaya ve atmosfere, nükleer kirlenmeye karşı, denizde biyolojik kaynakların korunmasına; karada hayvansal varlığın (fauna) ve bitki örtüsünün korunmasına (flora); doğal ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin andlaşmalar da bulunmaktadır.


Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla