Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

İmar Hukuku ve Çevremiz


Yapı ruhsatı, İmar Kanunu'na göre, birkaç istisna dışında Belediye ve çevresi alan sınırlar içinde kalan yerlerde yapılacak yapılar için Belediye veya Valiliğin, İmar Planlarına uygun olarak verdiği inşaat iznidir. Bu ruhsatta, yapılacak olan yapının özellikleri belirlenir. Eğer başlanmış olan bir yapının ruhsatı bulunmuyorsa;

*Yapının Belediye veya Valiliğe duyurulması, bu mercilerin de durumu belirleyen bir belge düzenleyip, yapıyı mühürleyerek inşaatı derhal durdurması gereklidir.
* Ayrıca ruhsatsız yapıya başlayanlara ceza verilmesi gereklidir.

İmar Hukuku'nun temeli imar planlarıdır ve bu planlama aslında çok önemli bir planlama konusudur. Çünkü, yaşayacağımız mekân bu planlarda tasarlanır. Bu, bir yerleşim biriminin gelecekte nüfusunun ne kadar olacağının, o yöreye yerleşenlerin işe hangi araçlarla, hangi yollardan gidileceğinin, çocukların hangi okullarda okuyacağının, hangi parklarda oynayacağı, nerelerde alışveriş yapabileceği, çöplerin nereye dökülüp, atıksuların nasıl akıtılacağının; kısaca o yörede nasıl bir mekanda yaşayağının tasarlandığı bir plandır.

Böylesi önemli bir planlamayı kim yapar?

Bölge Planı: En büyüğüdür. Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır.
Nazım Planı: Bölge planının bir küçüğüdür ve bölge planına uymak zorundadır. Kural olarak, o yörenin belediyesi yapar.
Uygulama Planı: Diğer planlardan daha ayrıntılı olarak, Bölge ve Nazım planlarına uygun olarak uygulamanın nasıl yapılacağını gösteren plandır. Kural olarak, o yörenin belediyesi yapar.

Görüldüğü gibi, imar planları bir "alt-üst" ilişkisi içindedir. En üstte Bölge Planı bulunur ki, bu plan çok büyük ölçeklidir. (1/50.000 Ölçek gibi.) Bu nedenle bu planda her şey çok küçük görülür. Alt ölçekli planlara inildikçe, planlama alanları daha belirginleşir. Bu nedenle oturduğumuz mahallelerin imar durumu, ancak Nazım Planda ve Uyglama Planı'nda görülebilir.


Nazım ve Uygulama Planlarına bakılarak mahallenizin imar durumunu saptayabilirsiniz. Unutmayın, Çevre Yasası'na göre, kişi başına düşen yeşil alan 7 metrekare'den az olmamalıdır. Çevrenizdeki yapılaşmaları bu ilkeye göre değerlendirebilirsiniz. Örneğin, bir yeşil alanda yapılaşma olduğunu farkederseniz ve mahallenizde de kişi başına düşen yeşil alan 7 metrekareden az ise, Belediye'nize, Vilayet'e veya İdare Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz.


Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla