Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR
 

Çevre Hakkı


Çevre Kanunu/Kirletenin Sorumluluğu

Global kirlenmeyle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde tüm dünya çevre üzerine konuşurken, çevremiz üzerinde ne kadar hakkımız olduğunu biliyor musunuz?

Yasada çevre kirliliğinin tanımı şöyle: Havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz bir gelişme var ve ekolojik denge bozulmuş, hem de yapılan etkinlik sonucu ortaya koku, (gürültü) ve atıklar çıkıyor ve çevrede 'arzu edilmeyen sonuçlar' doğuyor ise Çevre Kanunu'nun 3. Maddesi bir çevre kirliliğinin mevcut olduğunu söyler.

Yasa çevre kirliliği varsa öncelikle önemli olan kirletenin saptanmasıdır der.

"Kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için
yapılacak harcamaların kirleten tarafindan karşılanması esastır.

Kirleten kirlenmeyi durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar…. kirletenden tahsil edilir."
(Çevre Kanunu, madde 3/f)


Herhangi bir noktaya çevreyi kirletecek bir yapı kuranlar,
fabrika gibi, arıtma tesisini de kurmak zorunda.

Aksi takdirde, Çevre Kanunu'nun 11. maddesi kirletici kuruluşun çalıştırılamayacağını söylüyor. Bu tesislerin kurulmaması halinde işletme izni alınamaz, alınmış olsa bile yasaya aykırı davranıldığı için etkinliğinin her an durdurulma ihtimali vardır.
(Çevre Kanunu. Madde 15)


Kanunlar hepimize ait çevrenin kirletilmemesi için gerekli önlemleri almıştır.


Bunları biliyor musunuz?
"Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükme göre tazminat sorumluluğu saklıdır" (Çevre Kanunu, madde 28/2)

Kanunlar ne diyor?

Çevre Kanunu, madde 28/1, "çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar" der.

Çevre Kanunu, madde 30 ise "çevreyi kirleten veya bazen faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek veya tüzel kişiler idari makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler" der.


 

Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.


Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla