Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Vatandaşlığın Kaybı


Vatandaşlığın kaybedilmesine gelecek olursak, ilk belirtilecek olan husus, Türk vatandaşlığını kaybeden kişinin, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulmasıdır. Bu konuda da, kazanmada olduğu gibi, kanun yoluyla, yetkili makam kararıyla ve seçme hakkıyla kayıp yöntemleri söz konusudur.

Yabancıyla evlenen Türk vatandaşı kadın, kocasının vatandaşlığını kazanabiliyorsa ve bunu seçtiğini bildirdiği takdirde, Türk vatandaşlığını kaybeder (kanun yoluyla kayıp).

Bunları biliyor musunuz?
Türk vatandaşlığından, Bakanlar Kurulunun izniyle çıkmak (yetkili makam kararıyla kayıp) mümkündür. Ancak böyle bir başvuruda bulunacak olan kişinin,
1-Temyiz hakkına sahip ve reşit olması,
2-Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olması veya yapmış sayılması,
3-Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olması veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunması gerekir.

İlgili kişinin Türkiye vatandaşlığına alınması, kendisinin yalan beyanı ya da önemli hususları gizlemesi sonucunda gerçekleşmesine, vatandaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilir (vatandaşlığa alınmanın iptali).

Dikkat! Aşağıdaki durumlarda, eyleminiz "vatana bağlılıkla bağdaşmaz" nitelikte görülüp Türk vatandaşlığını kaybettiğinize karar verilebilir.
1- Bir izin almaksızın, kendi isteğinizle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanırsanız,
2- Yurtiçinde ve dışında, herhangi bir yabancı devletin resmi veya özel, askeri veya sivil bir hizmetinde bulunursanız. Ancak bu koşul yeterli değil, böyle bir hizmetin aynı zamanda, Türkiye'nin menfaatine aykırı olduğunun Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmış olması lazım. Bu da yeterli değil. Eğer yurt içindeyseniz, bulunduğunuz yerin mülkiye amiri; yurt dışındaysanız Türkiye Cumhuriyeti elçilik ya da konsoloslukları tarafından bu görevi bırakmanız, yazılı olarak, size bildirilmiş fakat siz (Hükümet kararında belirtilen münasip bir süre içinde) bu görevi bırakmamışsanız.
3- Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde, hükümetin izni olmaksızın, kendi isteğinizle çalışmaya devam ediyorsanız. Yalnız burada, bundan önceki durumda olduğu gibi, ne Hükümetin kararına, ne de size bu konuda bir bildirimde bulunulması söz konusu değildir.
4- Türk vatandaşı olarak yurtdışındasınız ve muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere Türkiye'ye çağrıldınız ya da Türkiye'nin savaşa girmesi üzerine ülke savunmasına katılmak üzere size çağrı yapıldı. Fakat siz, mazeretsiz olarak, üç ay içinde bu çağrılara uymazsanız.
5- Yurt içinde askere alınmışsınız ve kıtanıza sevkediliyorsunuz veya kıtanıza katılmışsınız. İşte yukarıdaki hallerde yurtdışına kaçmışsanız ve ilgili kanunlarına öngördüğü süre içinde dönmemişseniz.
6- Türk Silahlı Kuvvetleri mensubusunuz veya askerlik görevinizi yapmaktasınız; ancak görev, izin, hava değişimi ya da tedavi nedeniyle yurtdışına çıktınız. Yurtdışında kalma süreniz sona erdi, fakat siz mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmediniz.
7- Türk vatandaşlığını, sonradan yetkili makam kararıyla kazandınız. Fakat kesintisiz olarak en az yedi yıldır yurtdışında oturmaktasınız. Üstelik Türkiye ile ilginizi ve bağlılığınızı kesmediğinize ve Türk vatandaşlığını korumak istediğinize delalet edecek resmi temas ve işlemlerde bulunmuyorsanız.
8- Yurtdışına çıkmışsınız ve orada, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliği aleyhinde ya da kanunun suç saydığı şekilde iktisadi veya mali güvenliği aleyhinde faaliyette bulunuyorsunuz. Ya da zaten yurtiçinde bu gibi faaliyetlerde bulunuyordunuz da, ne şekilde olursa olsun, yurtdışına çıktınız. Bu nedenlerle hakkınızda bir kamu davası açılması veya cezai kavuşturma yapılması ya da verilen hükmün infazı olanaksız olabilir. İşte bu nedenle Türkiye'ye dönmeniz için yapılan duyuruya rağmen üç ay içinde ülkeye dönmediniz.
9- Herhangi bir yolla yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandınız. Fakat kesintisiz olarak en az yedi yıldır Türkiye dışında oturmaktasınız. Ayrıca Türkiye ile ilgili ve bağlılığınızı kesmediğinize ve Türk vatandaşlığını korumak istediğinize delalet edecek resmi temas ve işlemlerde de bulunmuyorsunuz.
ANAYASA'DAN...

Bu suçlar "Devletin arsıulusal şahsiyetine karşı cürümler" (Türk Ceza Kanunu, madde 125-145), "Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler" (Türk Ceza Kanunu, madde 146-163), Askeri Ceza Kanunu'nun aynı amaca yönelik hükümleri, silah kaçakçılığı ve benzeri suçlar, mal, döviz, altın, uyuşturucu madde, hileli vergi kaçakçılığı veya benzeri faaliyetlerdir.)
Türk vatandaşlığını kaybetmenin genel sonucu nedir?
*Vatandaşlığınızı bir iptal kararıyla kaybettiniz. Şayet size bağlı olarak Türk vatandaşı olmuş eş ve çocuklarınız varsa, bu karar, hukuken onları da etkileyecektir, İptal kararında, mallarınızın tasfiye edilmesi ve gerek görülüyorsa sınırdışı edilmeniz gibi konular da elirtilir.
*Vatandaşlığınız, ancak iptal edilmedi, "vatana bağlılıkla bağdaşmayan" eylemleriniz nedeniyle kaybettirildi. Bu karar tamamen kişiseldir, hukuken eşinize ve çocuklarınıza etki etmeyecektir.


Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla