Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

İfade Özgürlüğü 2

Dilekçe hakkı
Dilekçe hakkı aslında büyük ölçüde hak arama özgürlüğüne ilişkin bir hak görünümünde olsa da, ifade özgürlüğüne ilişkin bir boyutu da var. Kişiye kişisel dilek ve fikirlerini yetkili makamlara bildirme hakkı verilmiştir. Hatta herhangi bir nedenden gönderilen dilekçelerin ve altında toplanacak imzaların çokluğu o dilekçenin etkisini artırır.
ANAYASA'DAN...

Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıyla başvurma hakkına sahiptir. (Madde 74.)

Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
(Madde 4-5)

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Hakkımız var mı, var! Çerçevesi oldukça sıkı
ve dar tutulan bir konuda haklarınızın sınırlarına isterseniz bir de
siz göz atın!

Kişi toplantı ve yürüyüş yapma hakkına sahiptir.

Bunun için önceden izin almasına gerek olmamasına rağmen uymak zorunda olduğu kurallar da vardır.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, madde 4 ve 5
(Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası kapsamına girmeyen toplantılar)
- Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, ticari ortaklıkların ve diğer tüzel kişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantıları,
- Kanunlarına uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar,
- Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar,
- Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuşmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler,
-Seçim zamanında yapılacak propaganda toplantıları.

Toplantı veya yürüyüş düzenleyebilmek için neler yapılmalı?
Önce en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu oluşturmak sonrasında da bu kurul arasından bir başkan seçilmesi gerek. Düzenleme kurulu oluşturabilmek için de belli bir takım kaidelere uymak gerek.

Bu kurallar nedir?
- 21 yaşını doldurmuş olmak,
- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
- Toplantının düzenleneceği yerde sürekli ikametgâhı olmak,
- Haklarına soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi izne bağlı kimselerden olmamak,
- Yasama veya diplomatik dokunulmazlığı bulunmamak.

Bu düzenleme kurulu, toplantının veya yürüyüşün yapılabilmesi için, yetmişiki saat önceden toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı yerin Valiliğine veya Kaymakamlığına bildirimde bulunmak zorunda.

Bildirimde bulunulması gereken konular neler?
- Toplantının veyayürüyüşün amacı,
- Toplantının veya yürüyüşün yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri, - Yürüyüşe başlamak için toplanma yeri, izlenecek yol ve dağılma yeri,
- Düzenleme Kurulu üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa çalışma yerleri,
- Bildirimi tüm düzenleme kurulu üyelerinin imzalaması gerekmektedir.

Toplantılar veya yürüyüşler herhangi bir yerde veya herhangi bir cadde üzerinde yapılabilir mi?
Bu gibi toplantı ve yürüyüşler için Valiliğin veya Kaymakamlığın daha önceden belirleyip ilan ettiği yerlerden veya yollardan birinin kullanılma zorunluluğu var. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun, 6. maddesine göre şehir, kasaba ve gerekli görülen diğer yerlerde meydan, açık alanlar veya yollarda toplantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler, vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur.

Peki, bu toplantı ve yürüyüşler istenildiği zaman yapılabiliniyor mu?
Toplantı ve Gösteru Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. maddesine göre, toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamıyor. Açık alanlardaki toplantı, yürüyüş ve toplantılar güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 23.00'e kadar sürebiliyor.

Bunları
biliyor musunuz?

Bu arada devlet memurlarının ve öğrencilerin toplu dilekçe vermeleri yasaktır. Gerçi bu anti-demokratik yasak pek uygulanmamakla, bu nedenden soruşturma açılan memur sayısı fazla olmamakla birlikte yasa varlığını korumaktadır.
İçişleri Bakanının, Valinin veya Kaymakamın, bazı şartların gerçekleşmesi koşuluna bağlı olarak, toplantı veya yürüyüşleri bazı hallerde otuz gün, bazı hallerde iki ayı geçmeyecek şekilde erteleme yetkisi var.


Önceki

Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla