Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Tutuklama ve Gözaltı - 1

Kişi dokunulmazlığı en temel insan haklarından biri. Ardında Aydınlanma Çağı'nın büyük felsefeleri gizli. Bu hafta, kişi dokunulmazlığını en çok zorlayan durumlardaki haklarımızla, yani tutuklama ve gözaltı esnasındaki haklarımızla başlıyoruz.

İlk karşılaşma...
Polis kimlik sorabilir. Bu talep karşısında herkes kimliğini bir belgeyle ispat etmek zorundadır. Kimlik bilgilerinizle ilgili yetkililere yalan söylemek suçtur. Buna karşılık siz de polise kimliğini sorabilirsiniz. O da aynen sizin gibi, polis olduğunu belirleyen belgeyi göstermek zorunda!

Tutuklama kararını sadece hakim verebilir. Ancak kaçmaya kalkarsanız, veya kimliğiniz tayin edilemiyorsa, tutuklama kararı olmadan da polis sizi -24 saati geçmemek kaydıyla- gözaltına alabilir.

Haklı tutuklamalarda bile polisin bağlama, zincire vurma gibi hakları yoktur. Ama kaçacak veya saldıracak olursanız, böyle bir tedbire başvurabilir. Gene de, alınan tedbirin orantılı olması gerekir. Gereğinden fazla sert tedbirler alan polislere, kişiye karşı görevi kötüye kullanmaktan dava açılabilir.
ANAYASA'DAN...

Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel deneylere tabi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
Madde 17

Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
Madde 19

Karakola vardığınızda başınıza geleceklerle ilgili malumatı gelecek hafta vereceğiz. Burada dikkat etmek gereken nokta şu: herhangi bir şekilde hakkınız ihlal edildiğinde, yargı yoluna gidebilmek için en baştan almanız gereken tedbirler var. Kimliğinizle ilgili doğruyu ve yalnızca doğruyu söylüyorsunuz, polise hakaret etmiyorsunuz, kaçmaya kalkışmıyorsunuz, etrafa saldırmıyorsunuz. Siz bu şartları yerine getirdikten sonra, eğer polis size karşı davranışlarında aynı dikkat ve özeni göstermemişse, bu artık onun bileceği iş, görevi kötüye kullanmaktan onu dava edebilirsiniz.

Bunları
biliyor musunuz?


Üstün Aranması: Üstün aranması kural olarak hakim kararıyla yapılır, istisna olarak gecikmede tehlike varsa polis tarafından üst aranabilir (Anayasa, madde 20/2). Ancak bazı yerlerde ve bu yerlerin yakın çevresinde polis arama yapabilir. Bu 'yerler' Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 9. maddesinde belirtilmiştir. Toplantı veya gösteri yürüyüşü yapılan yerlerde, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ya da sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerlerde, toplu taşıma araçlarında ve halkın topluca bulunduğu yerlerde, bazı şartlar altında üniversite, bağımsız fakülte veya bağlı kurumların içinde, yine bazı şartlar altında, umuma açık yerlerde, öğrenci yurtlarında, şehrin giriş ve çıkışlarında veya anacaddelerinde seyreden bir arabanın içinde... polis arama yapabilir!!!

Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.

 


Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla