Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLARHalkların Sağlık Meclisi
Cuenca Deklarasyonu

Dünyanın 82 ülkesinden gelen 1492 kişi 17-22 Temmuz günlerinde Ekvador'un Cuenca kentinde toplanan İkinci Halkların Sağlık Meclisi'nde (II. HSM) küresel sağlık sorunlarını çözümleyip herkes için Sağlık hedefine dönük stratejiler geliştirmek üzere bir araya geldiler.

Bu toplantıda 2000 yılında imzalanan Sağlık için Halkların Fermanının (SHF) süregelen öneminin altını çizdik ve Halkın Sağlığı Hareketinin (HSH) küresel ve ulusal çaptaki mücadelelerini temsil eden bir belge olarak gördük.

Halkların Sağlık Meclisi'nde barışın hüküm sürdüğü, toplumsal ve ekonomik olarak adil bir dünya, sosyoekonomik durumları, cinsiyetleri, kültürel kimlikleri ve becerilerine bakılmaksızın bütün insanların sağlık hakkına sahip olduğu, yaşamı, doğayı ve çeşitliliği keyifle yaşayabildikleri bir dünya savunuldu.

Ekvador'daki Mücadelelerle Dayanışma
Burada And Dağlarının kalbinde Ekvador'lu kardeşlerimizin konukseverliğinden, kültür miraslarından ve mücadelelerinden çok şey öğrendik.


o Ekvadorlu kardeşlerimizin ABD hükümeti ve uluslararası finans kuruluşlarınca dayatılan Serbest Ticaret Anlaşmasına karşı yürüttükleri mücadelelerini destekliyoruz. Bu anlaşma şirket karlarını artıracak; işçileri, çiftçileri ve And yerlilerini yoksullaştıracak, yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz yönde etkileyecek, sağlık hizmetlerine ulaşmalarını engelleyip, sağlıklı bir yaşam sürmelerini olanaksız kılacaktır.

o ABD Plan Kolombiya adı altında sınır bölgelerini militarize ediyor, toprakları ve suları zehirleyerek Andlı kardeşlerimize karşı biyolojik savaş yürütüyor. Plan Kolombiya'ya karşı mücadelelerinde Andlı kardeşlerimizin yanındayız.

Küresel Sağlık Gerçeği
Dünyadaki pek çok insanın gitgide kötüleşmekte olan sağlık koşullarından esef duyuyor ve bu durumun yeni liberal politikalardan kaynaklandığına inanıyoruz. G8 ülkelerinin empoze ettiği yeni liberal politikalar zenginlikleri Güneyden Kuzeye, yoksuldan zengine, halktan özel sektöre aktarıyor. Yoksullar, yerli halklar, savaş ve işgal kurbanları acı çektikçe şirketler kârlarına kâr katıyor.

Ekonomik ve politik koşullar sağlıkta eşitsizlikleri artırmakta ancak hastalıkların ve ölümlerin kökenindeki bu koşullar mevcut politika ve programlarda etkin bir yer alamamaktadır. Tüm dünya çapında yerel projelerde çalışan sağlık emekçileri ve aktivistlerinin zorluklara rağmen yaşatmaya çalıştığı Alma Ata ruhuna pek çok resmi sağlık sistemince ihanet edilmiştir. Geniş kapsamlı temel sağlık hizmetleri çok az sayıda yerde sunulabilmekte ve sağlık hizmetlerinin sağlanması pek az yerde kolektif toplumsal bir sorumluluk olarak algılanmaktadır. Neo-liberal koşullar altında sağlık hakkı diye bir şey yoktur; ırkçılık yükselmekte, kadına karşı şiddet ve toplumsal ayrımcılıksa yükselen olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Neo-liberalizmde çevresel tahribat artık neredeyse bir kural haline gelmiş, işçi haklarının adı bile kalmamıştır; savaş büyük şirketlerin kar hırsına hizmet etmektedir. Hükümetler, Uluslararası Finans Kuruluşları, Dünya Sağlık Örgütü, çok taraflı ve tek taraflı kurumlar bu şirketlerin programlarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Küresel Egemenlik Çağında Sağlık Hakkını Kuralım
Halkın Sağlığı Hareketi dünya halklarını Sağlık Hakkının inkarına karşı harekete geçmeye çağırıyor. DTÖ ve uluslararası finans kurumlarınca dayatılan neo-liberal politikaların küresel ekonomik çerçevesi, yani özelleştirme ve "serbest ticaret", sağlık alanının özel sektöre peşkeş çekilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu da çevrenin tahribatına, toksik kirliliğe, su, gıda ve yaşam haklarının gaspına yol açmaktadır. İnsanların sağlık hakkı şirketlerin karlarından, özellikle de ilaç şirketlerinin zenginleşmesinden daha öncelikli olmalıdır. DTÖ seçilmediği halde, temsil hakkı ve sorumluluğu olmadığı halde fiili dünya hükümeti olarak davranıyor. Uluslar arası ticaret ve kalkınmayı yönetme yetkisi UNCTAD gibi BM organlarının yeniden ve uygun biçimde düzenlenmesiyle halka verilmelidir. Büyük çaplı insan hakları ihlallerinin ve adaletsizliğin ana kaynağı ve yaşamın her alanındaki sermaye egemenliğinin temel mekanizması olan DTÖ, demokratik bir işleyişe kavuşacak biçimde baştan aşağı dönüştürülmeyecekse, feshedilmelidir.

Sağlık hakkı toplumsal hareketlerle kazanılacaktır
* Halkın Sağlığı Hareketi su, gıda güvenliği ve egemenliği, sağlıklı bir çevre, onurlu iş, güvenli barınma, herkes için eğitim, cinsiyet eşitliği hakları için mücadele edecek ve varolan mücadeleleri destekleyecektir, çünkü halkın sağlığı bu temel hakların elde edilmesine bağlıdır.
* Halkın Sağlığı Hareketi "Küresel Sağlık Bakımı ve Sağlık Hakkı" elde etmek, sağlık hakkını ve sosyal güvenlik hakkını savunmak ve sağlık alanındaki eşitsizlikleri, sağlık hakkı ihlallerini belgelemek ve buna karşı çıkmak için yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde geniş çaplı kampanyalar başlatacaktır.
* Halkın Sağlığı Hareketi farklı toplumsal kesimler arasında geniş tabanlı ittifaklar kurarak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı çıkan sağlık emekçilerinin mücadelesine destek verecektir.
* Halkın Sağlığı Hareketi fikri mülkiyet ve patent anlaşmalarını sona erdirmek, bunları DTÖ gündeminden çıkarmak, ikili Serbest Ticaret Anlaşmaları ve patentlere karşı çıkan kampanyalar yürütecektir.
* Hükümetleri Doha Anlaşmasını halka uygun fiyatlı jenerik ilaç sağlamak için kullanmaya çağırıyoruz.
* Özel sektörün kamu sağlık politikalarının oluşturulmasında yer alamayacağını düşündüğümüzden kamu-özel ortaklılarına karşı çıkıyoruz.
* Halkın Sağlığı Hareketi, Dünya Sağlık Örgütünün Sağlığın Toplumsal Etmenleri Komisyonuna bilgi aktaracak ve denetlemeyi sürdürecektir. Bu yolla, komisyonun, yoksulluğun, hastalığın, sağlıktaki eşitsizliklerin politik ve sosyoekonomik nedenlerine gerekli vurguyu yapmasını ve sivil toplumla mümkün olduğunca anlamlı bir diyalog kurulmasını sağlayacaktır.
* Halkın Sağlığı Hareketi özelleştirmelere ve eşitsiz ticaret rejimlerine karşı uluslararası eylemler örgütleyebilmek için diğer hareketlerle ittifaklar geliştirecektir.

 

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla