Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


GLK Editörü'nden...Güncelleme: 24.07.2001

Cenova, eşcinsellik ve politik duruş

Sivil toplum örgütlerinin hemen hemen hepsinin siyasî bir yanı da vardır. Çoğunlukla, zaten bir araya ortak siyasî görüşleri yüzünden gelmiş insanların oluşturduğu örgütlerin kaçınılmaz olarak politik bir duruşları da vardır. En basitinden, tamamen apolitik gibi gözüken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Atatürkçü'dür ve bunu her fırsatta belirtirler. Ya da Lambda'nın yıllardır binasını toplantıları için kullandığı Toplumsal Araştırmalar Vakfı sol bir kurumdur. Bunu da herkes bilir.

Bir sivil toplum kuruluşunu oluşturmak için bir araya gelen insanların topluma katkıda bulunmak, onu değiştirmek ya da yönlendirmek gibi gayeleri vardır. Bu toplumsal amaçlar kaçınılmaz olarak beraberinde siyaseti getirir. Bugün sivil toplum kuruluşlarının çoğu sol, bazı "hayır kurumları"nın da liberal eğilimli olduğu görülse de İslamcı kesime ait sivil toplum kuruluşları da vardır. Yani, toplumsal bir amaç peşine koşmak siyasî bir söylemi de gerektiriyor.

Lambda İstanbul'da çalıştığım yıllar boyunca bu siyasî görüş meselesinin üzerinde neredeyse hiç durulmadı çünkü bunu düşünmeye ve tartışmaya girdiğimizde içinden çıkamayacağımızı düşünüyorduk. Tek ortak paydası cinsel yönelim olan insanların tümünün aynı siyasî görüşe sahip olması beklenemezdi. Bu yüzden Lambda hiçbir zaman göğsünü gere gere biz şöyleyiz böyleyiz diyemedi. Tam aksine söylenen her şeyin ardından, "Lambda'nın bu konuda resmî bir fikri yoktur" deme ihtiyacı hissetti. Ne de olsa Lambda'yı oluşturan insanları bir arada tutan tek neden eşcinsel hakları için bir şeyler yapmaya çalışmalarıydı.

Bu durum aslında doğrudan Lambda'yla ilgili değil de, tüm eşcinsel örgütlenmelerin sorunudur. Grup içinde en güçlü olanların siyasî görüşlerinin grubun genel görüşleriymiş gibi yansıması kaçınılmazdır. Peki eşcinseller politik olmadan eşcinsel hakları için nasıl savaşabilirler? Eşcinseller, ekonomik krizden, Türkiye'deki devlet yönetimindeki bozulmalardan, yani bu ülkede yaşıyor olmaktan hiç etkilenmiyorlar mı? Ve bir eşcinsel sivil toplum örgütünün tek yapması gereken şey arada çıkıp eşcinsellerin varlığını hatırlatmak mı?

Fikrimce eşcinsel politika yapmak siyasetten bağımsız, insanları bilgilendirme çalışmaları yapmak değildir. Eşcinsel hareket ancak siyasî bir boyut kazanırsa başarıya ulaşabilir çünkü bu ülkenin yönetildiği yer vakıf toplantı salonları değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyaset denen şey de oradakileri tek etkileyen faktördür. Dahası eşcinsel örgütlerin kitlesel sivil toplum örgütü etkinliklerine uzak durması onları bu siyasî ortamdan soyutlar ve eşcinsel hakları sorunu ülkenin öteki binlerce sorunu arasında kaybolur gider ve önemsizleşir. Oysa ki eşcinsel hakları siyasî bir sorundur ve bunun bu şekilde insanlara anlatılması gerekir.

Kaos grubunun Ankara'da 1 Mayıs'ta öteki siyasî örgütlerle birlikte yürümesi, Lambda İstanbul'un daha önce ÖDP ile yaptığı ortak çalışmalar ve yine Lambda'nın geçtiğimiz günlerde Cenova Şenlikleri'nde bir standla yer alması kayda değer gelişmelerdir. Bazı eşcinseller arasında Lambda'nın globalleşme karşıtlarının yanında yer alması hoş karşılanmadı. Neden olarak da bütün eşcinsellerin globalleşme karşıtı olmadığı sunuldu. Yukarıda da belirttiğim gibi, söz konusu globalleşmeden eşcinseller olumsuz yönde etkilenmiyorlar mı? Bugün yaşadığımız krizin en büyük nedeni bu değil mi? Yaşadığımız sıkıntılar için başka sivil toplum örgütleri çalışsın biz geyiz, neşeliyiz, parti yapıp eğlenelim mi demeliyiz?

Eğer demokratikleşme, özgürleşme, hak kazanımı gibi şeyler olacaksa eşcinseller bunu tek başlarına toplumun geri kalanından bağımsız olarak yapmayacaklar. Eşcinsellerin Cenova inisiyatifine katılan tüm sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyacı var. Bu da ortak yapılan tüm etkinliklere katılmakla, o örgütlerle tanışmak ve bağlantıları sağlamlaştırmakla mümkün. Ayrıca Lambda İstanbul'un hiçbir zaman tüm eşcinselleri temsil etme gibi bir iddiası olmadı. Bir sivil toplum örgütü olarak Lambda yapması gerekeni yaptı ve Cenova Şenlikleri'nde yerini aldı.

Umarım bu etkinlik Lambda'nın sivil toplum örgütleri arasında yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olmuştur.

Neşeli kalın

Uğur ALPERDiğer yazıları için tıklayın
GL KÜLTÜRÜ

GLK EDİTÖRÜ'NDEN

DERDİNİ SÖYLEMEYEN

EŞCİNSEL DEHALAR

TARİHİN PEMBE
SAYFALARI


ROMEO & ROMEO

JULIET & JULIET

KADIN KADINA

ERKEK ERKEĞE

CİNSİYYET
(GL haber)

MİTLER

GLK MÜZİK

GLK KİTAP

GLK SİNEMA

SAĞLIK

SÖZLÜK

CİNSEL BİLGİLER

MEKANLAR

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla