Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler

YENIOkurdan

Bizi Desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

 
AB YOLUNDA
Siperlerde daima
- ‘Bana hektar değil, komşu lâzım’
- Rakamlar ve masallarla Türkiye
- AB’den Masallar

FARKLI
RENKLER
FARKLI
KÜLTÜRLER
- Tarih Türk yetkililerin tekelinde değil
- ‘Hem Vatan Sağolsun, Hem Parası İyi’

M E D Y A D A N

TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
K. Bumin-Yeni ?afak: Milletçe ikna olduk ki, “temel” kavramlardan ne anlamamyz gerekti?ini TSK’ya soraca?yz...(29.09.07) Tamamı

NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
E. Katyrcyo?lu-Radikal: AKP’nin sa?yndaki tarty?malary bir yana byrakyrsak, solundaki sancylar çok daha önemli...(29.09.07) Tamamı

MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
?. Alpay-Zaman: 1988’den beri iktidarda olan askerî cuntaya direnme hareketinin ba?yna Budist rahipler geçti...(29.09.07) Tamamı

BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
H. G. Özgün-Radikal: Bugün dünyada eski synyf mücadelelerinin üzerine yeni bir toplumsal çaty?ma eklendi...(28.09.07) Tamamı

BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
A. Bayramo?lu: Artyk bu Malezya, mahalle baskysy, futbol takymlary maskaraly?yna son vermekte fayda var...(28.09.07) Tamamı

?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
A. Kurtulu?-Birgün: Geçti?imiz iki haftada olanlar, Türkiyeli avukatlar açysyndan ciddi bir irtifa kaybydyr...(28.09.07) Tamamı

KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
K. T. Sürek-Evrensel: Tümden de?i?irse 82 Anayasasy’nyn geçici 15. maddesi kendili?inden ortadan kalkmy? oluyor...(27.09.07) Tamamı

KORKUTUCU MUCYZE
U. Talu-Sabah: Birbirimize kar?y yo?un ku?ku ve güvensizli?in “çok hakly” temelleri mevcut...(27.09.07) Tamamı

SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
BYA: Anayasa üzerine solda yürütülen u?ra?laryn ortakla?masyna dair bir komisyon çaly?masy ba?latyldy...(26.09.07) Tamamı

MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!
A. Bayramo?lu-Yeni ?afak: Bunca bilimsel çaly?ma, ciddi kamuoyu ara?tyrmasy varken, “seçilmi? sokak izlenimleri”...(26.09.07) Tamamı

‘BYZDE HOMOSEKSÜEL KYMSE YOK’
A. Önal-Star: Kim bilebilirdi ki gün gelecek Yran, ezeli dü?many Irak’yn mahvyndan dev bir iktidar çykaracak?..(26.09.07) Tamamı

BYLEN BYLUR
R. Zarakolu-Evrensel: “Bizimkiler anayasa yapar, döner döner bir daha yapar!” Gecekondudan beter...(25.09.07) Tamamı

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla