Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


ENERJİEnerji: Hareketin Kuvveti
ENERJİ(ENERGIA) HAREKETLİ KUVVET
İçinde yaşadığımız dünya katı maddelerden meydana gelmiş görünmesine rağmen, deniz gibi sürekli hareket halinde olan akıcı bir enerjiden oluşmuş, onunla çevrelenmiştir. Modern bilim de, insan organizmasının sadece moleküllerden oluşan, sadece bir fiziksel yapı olmayıp tüm evrende olduğu gibi bir enerji alanına sahip olduğunu doğrular. Demek ki hepimiz enerjiyiz ve de sürekli hareket halinde olan bir enerji denizinde yaşıyor, yüzüyoruz. Enerji kelimesi; Grekçe kökenli. Grekçe'de energia, 'hareketli kuvvet' anlamına geliyor.

EVRENLE UYUM SAĞLAMAK

Enerji kendisini madde olarak değil, hareketlerle gösteren bir kuvvettir. Bir kar fırtınasını gözlerinizin önüne getirin. Kümeleşmiş vaziyette uçuşan bir kar kümesi, bize görsel olarak bu oluşumu gösterdiği gibi, çıkardığı sesle de duyu organımıza hitab eder. Bizler de bu oluşuma rüzgar adını veririz. Peki rüzgar nedir? Tabii ki bir enerjinin yarattığı, havanın yer değiştirmesiyle oluşan harekettir.

ENERJİNİN KÜÇÜK HİKAYESİ
Evreni algılayışımız büyük ölçüde bilim dünyasının bakış açısından etkilenir. Bilim dünyası sayesinde her şeyin katı ve ayrı göründüğü bir dünya kavramından, her şeyin akışkan ve birbirleri ile bağlantılı olduğu, çok daha kapsamlı bir dünya kavramına geçiş yaptık. İki bilardo topunun çarpışması, tüm fiziksel tepkilerin nedeni olduğunu ileri süren bu uygulama ile benimsenebilir.

HER ŞEY BAĞLANTILIDIR
Albert Einstein bütün Newton yasalarını yıkan ünlü izafiyet teorisini açıkladı. Bu teoriye göre uzay üç boyutlu değildi. Zaman da uzaydan ayrı bir kavram olamazdı. Uzay ve zaman birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Dört boyutlu bir evreni oluşturuyorlardı. Zaman ve uzay doğanın oluşması için belirlenmiş iki elemandı.

GEÇEN ZAMAN
Önceki yaşamlarınızı algılama kapasitesini veya gerçekleşebilecek olayları görebilmeyi (önsezi) açıklamak için bu doğrusal olmayan zaman kavramına baş vururuz. Kimi zaman bir olay olmadan önce onu hisseder, oluşumuna da tanık oluruz.

BÜYÜK ZAMAN
Deneyimlerimizin yargılarının zayıflamasını durduracak olan büyük zamandır. Çünkü onlar Newton'un doğrusal zaman kavramıyla desteklenemezler.Hepimiz saatin Newton'un yasalarına göre ilerlemesine rağmen,zaman durmuş veya özelliklede çok fazla mutlu olduğumuzda çok hızlı geçiyor sandığımız durumlar yaşamışsınızdır.

ÖNCEKİ YAŞAMLAR-GELECEK YAŞAMLAR
Einstein'ın uzay-zaman evreni teorisi bize, olayların algılanan doğrusallığının, izleyen kişiye bağlı olduğunu gösterir. Hepimiz önceki yaşamlarımızı fiziksel bir evrende, aynen uzak bir geçmişteymiş gibi değerlendiririz.

HER ŞEY DÖNÜŞÜYOR
Einstein'ın izafiyet teorisinin önemli sonuçlarından biri de enerji ile maddenin birbirlerine dönüşebileceğini kabul etmektir. Maddenin hareketlerini yavaşlatarak kendini gösteren enerji olduğunu kabul edersek, fizik anlamda kütlenin de enerjinin bir şeklinden başka bir şey olmadığı sonucuna ulaşırız. Doğrusu bu yaklaşım, mantığımıza uygun düşmektedir. Vücutlarımız da; önce enerjidir.

ENERJİ ALANI
Bir odadaki kişinin varlığını onu görmeden veya işitmeden hissettiğiniz oldu mu? Ya da hiç ilk defa karşılaştığınız birine karşı sempati veya antipati duydunuz mu? Bu izlenimler enerji alanındaki uyum veya uyumsuzlukla açıklanabilir.

AŞKA DOĞRU BİR HAZIRLIK
Hareketli ve sürekli değişen enerji parçacıklarının, suda yüzen nesnelere benzeyen şekilleri ile pek farkımız yok. Esasta aynı parçacıklardan oluşuyoruz diyebiliriz. Bütün bu enerji parçacıklarının ise, kimi zaman düzenli, kimi zaman düzensiz hareket ettiklerini ama her zaman bağlantı içinde olduklarını söylemek gerekir. Bu anlık bağlantı karşılıklı iki insanın birbirlerini akıllarındakini anlama imkanı verir. Bu sistem bu güne kadar hiç fark etmediğimiz bir duyarlılıkla karşımızdakini sevme, aşk yaşama ve yardımlaşma olgusunu meydana getirir. Enerjiyi anlamaya ve kullanmaya başladığımızda, evreni çok daha ileriye, enerjinin çok daha yüksek şekline; doyumsuz aşka kadar gidebiliriz.

ENERJİ İPİ
İnsanoğlu evren denen bütünün parçasıdır. Uzay ve zamanla sınırlanmış bir parça olarak, kişiliğini, düşüncelerini, duygularını, geri kalandan ayrıymış gibi algılar. Oysa söz konusu olan, bilincini etkileyen bir çeşit optik yanılsamadır. Bizim için bu yanılsama, bize yakın olan kişilere karşı, sevgimiz kadar, kişisel arzularımızı sınırlayan bir hapis gibidir. Görevimiz, bütün canlıları, tüm güzellikleriyle doğayı içine alacak kadar, nihayet, merhamet çemberimizi genişletecek kadar, bu hapisten kurtulmak olmalıdır. Kimse bu noktaya tüm olarak gelmeyebilir ama böyle bir amacın peşinden koşmak içinde yine de bir özgürlük tutkusu ve temelde huzuru bulmak demektir.

Evrensel yer çekimi yasasına göre bütün her şeyin beğeni derecesine göre birbirlerine çekildiklerini ortaya koyar. Örneğin bir taşı atarsam yere düşer. Dünyanın merkezine doğru çekilir. Aynı şekilde Ay Dünya'ya, Dünya da Ay'a doğru çekilir. Dünya ile Ay arasında çekim enerjisinin yer değiştirebileceği uzunlukta bir çeşit görülmez enerji hattı vardır. Bu özel ve narin hat, iki insan veya iki cisim arasında enerjinin iletilebileceği uzunlukta beyaz bir ip, ışık veya kuvvet olarak düşünülebilir.

Burada önemli olan karşılıklı iki varlıktan enerji gönderilenin, beyaz ipin kendisine gönderen tarafından uzatılan ucunu sıkıca tutup, kendisine doğru çekme özelliği yatar. İpin ucunu uzatan genelde sıfat dolu enerjiye sahip, özel biridir. Saklı ve verici iken enerji bolluğundan atak olanı değildir. Potansiyel ve sonuca giden daima ipin ucu uzatılandır; daha atak ve atılgan olmak zorundadır. Bu el ve ipin ucu aynı zamanda iki atom arasındaki ilinti gibidir. Soluduğumuz havadaki birliktelik gibi.

Sevgi, istek, aşk, atom ve molekülleri gibi. İşte bütün her şey, istek ve arzu enerji boyutunda, küçük ama etkili beyaz enerji ipleri ile birbirlerine bağlıdır. İpin ucunu iyi tutar kendinize doğru sağlam ve güvenle çekerseniz ipin diğer ucu sonsuza dek veya istediğiniz zaman diliminde sevgi ve mutlulukla dolu olarak size bağlanır. İpin ucunu isteksiz ve tereddütlü çekerseniz, bir zaman dilimi içerisinde sizin olmuş olan ipin diğer ucu, sizin elinizden kurtulup yeni enerji boyutlarına doğru yol alacaktır.

Güzellik ve sevgiyle...


Zehra Akdoğan
Reiki Grand Master &
Renk Uzmanı
Renk Center
Darüşşafaka Çetin Berkman Sosyal Tesisleri Maslak
tel: 0212-276 88 65-66 fax: 0212-286 21 28
Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:33-4 Kadıköy
tel:0216 338 59 13 fax:0216 349 52 90
e-mail:
[email protected]ALTERNATİF TIP

A.T EDİTÖRÜ'NDEN

A.T HABERLER

AKUPUNKTUR

ALEXSANDER
TEKNİĞİ


AROMATERAPİ

ASED

AYURVEDA

BİYOTERAPİ

ÇİGONG

FENG SHUİ

HAREKETLİ KUVVET

HOMEOPATİ

HİPNOZ

KİNESİOLOJİ

KİROPRAKTİK

KRİSTAL TERAPİ

REİKİ

REFLEKSOLOJİ

RENKLERLE TERAPİ

SHİATSU

T'Aİ CHİ CH'UAN

VEDİK ASTROLOJİ

YOGA

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 
Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla