Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


Homeopati
Alternatif Tıp, bilimsel tıbbın dışında canlıların sağlığa kavuşturulmaları için uygulanan bir çok metodun tümüne verilen isimdir. Buna aynı zamanda Yumuşak Tıp --Soft Medicine-- veya Paralel Tıp adı da verilir. Bugünkü verilere göre 145 çeşit uğraşı alanı vardır. Ancak bunlardan en çok uygulanan veya en iyi sonuçlar verenlerden bir kaçı;
Homeopati
Ayur-Veda
Reflekso - Terapi
(Auriculo, Therapie - Do-In)
Aroma Terapi
FitoTerapi
Gemmo Terapi
Hidro Terapi
Flöra Terapi
(Bach Therapy)
Akupunktur
Osteopati
Colour Terapi
Voll Tekniği
Mora - Terapi
... dir.
Homeopathie... Homeopathy ... Homeopati... Yunanca Homos = benzer, Pathos = acı, çekilen acı, azap kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. 1800'lü yıllarda Dr. Samuel Hahnemann tarafından ortaya atılmış, tanımlanmış ve uygulanmıştır.

Genelde Tıp biliminin kısaca tanımlamasını yaparsak; Hipokrat'tan beri üç ana tema işlenmektedir. Bunlar;

Natura Medicatrix dediğimiz otonom - kendi başına biyolojik sistemler kanunu.
Allopathie - Zıtlıklar kanunu; bilinen tıp (katı tıp, ortodoks tıp) hastalığın zıttı olan maddeyi bünyeye vererek yapılan tedavi yöntemi.
Homeopathie - Benzerlikler kanunu, sistemi, yöntemidir.

Dolayısıyla homeopati "Similia Similibus Curentur" yani, sağlam ve sağlıklı insanda herhangi bir hastalık veya dengesizlik meydana getirerek, bir veya birkaç bulguları ortaya çıkartan doğal madde veya maddelerin, aynı bulguları taşıyan sağlıksız insana veya hayvana belli yöntemlerle sulandırılarak ve dinamize edilerek verilmesi sonucu canlının sağlığına kavuşturulması prensibine dayanır. Yani daha basit olarak, sağlam bir canlıda hastalığı meydana getiren doğal madde, aynı tip hastalığa sahip canlıda hastalığı ortadan kaldırır.

Homeopati hastalığı değil, hastayı tedavi eder. Çünkü hastanın genel sağlık dengesi yerine konduğunda vücut kendi kendisini çok daha rahat tamir ve tedavi edebilir. Vücut çok büyük bir fabrikadır diyebiliriz. Dolayısıyla bu sisteme dengeler yöntemi veya tahtıravalli de denebilir. Homeopati, cerrahi müdahale gerektirmeyen, geriye dönüşümü olan (geriye dönüş, yani iyileşme şansı kalmamış vak'alar hariç) vak'alarda tıbbın bütün dallarında kullanılır.

Homeopatinin uygulanması ise şöyledir;
2500 doğal maddenin, değişik yani farklı sulandırmalardaki solüsyonlarının, farklı saat ve / veya gün aralıklarında hastaya verilmesi şeklindedir. Homeopatinin en önemli öğesi olan teşhis -tanımlama- dan sonra solüsyonların hazırlanış şekli önemlidir. Maddeler ondalık veya yüzdelik birimler olarak sulandırılır. Ayrıca vak'aya göre, hazırlanan preparatların sonsuza kadar sulandırılma ve dinamize edilebilme olanağı vardır. Düşük dozlar fizik katmanlarda etkirken, yüksek dozlar psikolojik katmanlara etkirler.
Her tıp dalında olduğu gibi homeopatinin en önemli öğesi teşhis, yani problemi tanımlamadır. Homeopatik teşhis - tanımlama;

1. Kişinin yapısına - Constitution (carbonique, fluorique, phosforique)
2. Kişinin o anda bulunduğu durumuna ki, buna DİATHESE denir, (psore-uyuz tipli, Sycose - gonokoksik tip, lueuse - frengili tip, tuberculinique - verem tipli) olarak tanımlanır ve o andaki bulguların önemine göre tanı konur. Modern homeopatide daha doğru tanı için kan testleri yapılmaktadır. Bir grup homeopata göre en son bulgu, en önemli teşhis öğesidir. Teşhis sorgulaması oldukça uzun ve zaman alan bir çalışmadır. Kişinin yaşamı, iş hayatı, aile düzeni, alışkanlıkları (iyi ve kötü), sosyal ilişkileri, hatta gerekirse özel yaşamının ayrıntılarına kadar hasta sorgulanarak bulguların açığa çıkarılmasına çaba gösterilir. Çok kabaca örnek verilmesi gerekirse; kişinin avucunun sıcak kuru - sıcak nemli - soğuk kuru - soğuk nemli olması, bize hastanın o andaki durumu (diathese) hakkında bilgi ve bulgu verir. Böylece bu dört gruptan biri seçilerek durumla ilgili preparatlar kullanılır.
Ortodoks tıpta sıklıkla rastladığımız "tedaviye cevap alamadık" tanımlaması biz alternatif tıpçılar tarafından "BLOKAJ" var diye güncelleştirilir. Kişide oluşan bir enerji blokajı gerek homeopatik, gerekse alopatik ilaçların kullanılmalarına engel olur. Dolayısıyla böyle bir durum var ise önce bu blokajın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu işlem OSTEOPATİK MANÜPLASYON, FACIA TERAPİ veya BİO - ENERJETİK + COLOUR TERAPİ uygulamaları ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Muhakkak ki %100 bir başarıdan söz edemeyiz, çünki hastalığı ile beraber yaşamayı ve de ondan kurtulmamak için her türlü çabayı gösteren birçok kişi vardır.
Böyle vak'alarda maalesef başarıdan söz etmek mümkün değildir. Bunun dışında %90-95'lere varan başarıdan rahatlıkla konuşabiliriz.

İstatistik bilgilere gelince; son yıllarda batıda tam anlamıyla istatistiksel çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda 13 Avrupa ülkesinde ciddi cemiyetler ve de eğitim kurumları vardır.

Tıp varken alternatif tıbbın yeniden alevlenmesini şöyle açıklayabiliriz;
1. Aktüel kullanılan ilaçlar sentetik ve kimyasal bazlı olup, hepsi olmasa bile büyük çoğunluğu toksik tesirli olduğu için.
2. Bu tür, yani allopatik ilaçların, alternatif tıp preparatlarına göre çok daha pahalı olması gibi...

Dr. Mehmet Gürsel
Doğal Zayıflama Merkezi
Arpak Apt. No.12. Kat 2
Marina Yat Limanı
Fenerbahçe / İSTANBUL
Tel:(0216) 345 86 78 - 345 75 58ALTERNATİF TIP

A.T EDİTÖRÜ'NDEN

A.T HABERLER

AKUPUNKTUR

ALEXSANDER
TEKNİĞİ


AROMATERAPİ

ASED

AYURVEDA

BİYOTERAPİ

ÇİGONG

FENG SHUİ

HAREKETLİ KUVVET

HOMEOPATİ

HİPNOZ

KİNESİOLOJİ

KİROPRAKTİK

KRİSTAL TERAPİ

REİKİ

REFLEKSOLOJİ

RENKLERLE TERAPİ

SHİATSU

T'Aİ CHİ CH'UAN

VEDİK ASTROLOJİ

YOGA

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 
Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla