Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

AB ile ilgili önemli web adresleri

Avrupa Birliği ana web sitesi:                      http://europa.eu.int
Avrupa Parlamentosu                                 http://www.europarl.eu.int
Avrupa Birliği Konseyi                                 http://ue.eu.int
Avrupa Komisyonu
Genel Müdürlükleri                                      http://europa.eu.int/comm/dgs-en.htm
Avrupa Komisvonu
Genişleme Genel Müdürlüğü                        http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm 
Komisyon’un diğer
Kurum ve Ajansları                                      http://europa.eu.int/en/agencies.html
RAPID
(Avrupa Komisyonun Basın Servisi)            http://www.europa.eu.int/comm/spp/rapid.html  
Adalet Divanı                                              http://www.curia.eu.int
Avrupa Sayıştayı                                        http://eca.eu.int
Ekonomik ve Sosyal Komite                        http://www.esc.eu.int
Avrupa Merkez Bankası                              http://www.ecb.int
AB Bölgeler Komitesi                                   http://www.cor.eu.int
Avrupa Yatırım Bankası                              http://www.eib.org
EUROSTAT-AB İstatistik Ofisi                    http://europa.eu.int/comm/eurostat/
EUR-OP: AB'nin Yayın Bürosu                    http://eur-op.eu.int
EUDOR-
Avrupa Doküman temin servisi                  http://www.eudor.eu.int
TED -Elektronik Günlük
ihale haberleri                                            http://ted.eur-op.eu.int
EUROPOL- Avrupa Polis Bürosu                http://www.europol.eu.int
EUR-LEX
(AB'nin Yürürlükteki Mevzuatı)                  http://europa.eu.int/eur-lex
Business
(İş çevreleri için Internet Ofisi)                 http://europa.eu.int/business
ETUC
(Av. İşçi Sendikaları Konfederasyonu)      http://www.etuc.org
ECSA-A.T Araştırmaları Derneği                http://www.ecsa.org
EURO                                                         http://euro.eu.int
AB Hükümetleri WEB adresleri                   http://europa.eu.int./abc/governments/index_en.html
Dünya'da EDC
(Avrupa Dok. Merkezleri)                          http://europa.eu.int/comm/libraries/edc/directory/index_en.htm
European Foreign Policy Bulteni                http://www.iue.it/EFPB/Welcome.html
European Journal of International Law    http://www.ejil.org/
European News and Newspaper               http://www.lib.virginia.edu/wess/news.html
European Voice                                         http://www.european-voice.com/
Avrupa Yerel ve Bölgesel
Otoriteler Komitesi                                   http://www.coe.fr/CPLRE/
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi   http://www.ccre.org/
Avrupa Entegrasyonu Tarihi sitesi
-Leiden Üniversitesi                                  http://www.let.leidenuniv.nl/history/rtg/res/ındex.htm

Türkiye’de AB ile ilgili bilgi sunan kuruluşlar ve web siteleri adresleri

Dışişleri Bakanlığı                                  http://www.mfa.gov.tr
AB Genel Sekreterliği                               http://www.abgs.gov.tr
TBMM- Türkiye Büyük
Millet Meclisi                                        http://www.tbmm.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı-
AB Gen. Md.                                       http://www.spo.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı                  http://www.foreigntrade.gov.tr
Gümrük Müsteşarlığı                              http://www.gumruk.gov.tr
Hazine Müsteşarlığı                              http://www.treasury.gov.tr
Merkez Bankası                                    http://www.tcmb.gov.tr
Basın Yayın Enformasyon  Gn. Md.            http://www.byegm.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü                       http://www.die.gov.tr
Türk Standartları Enstitüsü                       http://www.tse.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği            http://www.tobb.gov.tr
TÜBİTAK                                           http://tubitak.org.tr
TÜSİAD-Türkiye Sanayi ve
İşadamları Derneği                                    http://www.tusiad.org.tr
Türkiye Genç
İşadamları Derneği                                    http://www.medyatext.com/tugiad/
IKV-İktisadi
Kalkınma Vakfı                                    http://www.ikv.org.tr
KOSGEB AB Merkezi                        http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/
Anadolu Ajansı                         http://www.anadoluajansi.com.tr/eng/index.htm
Ankara Üniversitesi-ATAUM            http://www.ankara.edu.tr/rescenter/ataum/trindex.htm

AB Türkiye Bölgesel Bilgi Büroları
Adana Ticaret Odası:
Tel: 322-352 00 52              Fax; 322-351 80 09             [email protected]            Adana
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası:
Tel: 242.248 99 00               Fax: 242-244 27 89              [email protected]                    Antalya
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası:
Tel: 224-243 15 00              Fax: 224-242 85 12              [email protected]                Bursa
Denizli Sanayi Odası:
Tel: 258-261 16 39              Fax: 258-261 61 14              [email protected]   Denizli
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası:
Tel: 412-228 92 49              Fax: 412-224 45 12              [email protected]     Diyarbakır
Gaziantep Ticaret Odası:
Tel: 342-220 30 30              Fax: 342-231 10 41              [email protected]       Gaziantep
Ege Bölgesi Sanayi ve İşadamları Der.:
Tel: 232-463 78 27              Fax: 232-463 76 93              [email protected]    İzmir
Kayseri Ticaret Odası:
Tel: 352.222 45 28               Fax: 352-232 84 12              [email protected]             Kayseri
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası:
Tel: 324-238 13 40              Fax: 324-238 13 40              [email protected]     Mersin
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası:
Tel: 362-431 45 77              Fax: 362-432 90 55              [email protected]  Samsun
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası:
Tel: 462-326 80 74                          Fax: 462-321 88 77              [email protected]        Trabzon

Avrupa Dokümantasyon Merkezleri:
Ankara Ünv. AT Arş. ve Uy. Mer:
Tel: 312-362 07 62-320 50 61                   Fax: 312-362 07 80              Ankara
Bilkent Ünv. Merkez Kütüphanesi:
Tel: 312-290 25 30                                      Fax: 312-266 43 91              Ankara
Türkiye Odalar Birliği Kütüphanesi
Tel: 312-417 77 00                                      Fax: 312-425 48 54               Ankara
ODTÜ Kütüphanesi:
Tel: 312- 210 36 29-210 11 19                  Fax: 312-210 2016               Ankara
KOSGEB (Avrupa Bilgi Merkezi):
Tel: 312.212 81 90                                       Fax: 312.223 87 69              Ankara
Ege Ünv. Rektörlüğü  Merkez Kütüphane:
Tel: 232-388 18 62-388 40 00 /2729/27452972                                       İzmir
Atatürk Ünv. AT Arş. Mer:
Tel: 442-218 41 20/1464/ - 233 11 35      Fax: 442-233 11 40              Erzurum
Anadolu Ünv. AT Arş., Uy. ve Dok. Mer.:
Tel: 222-335 05 61/1739                            Fax: 222-335 36 16              Eskişehir
Çukurova Ünv-Merkez Kütüphanesi:
Tel: 322-336 66 24                                      Fax: 322-336 69 45              Adana
Marmara Ünv. AT Enstitüsü:
Tel: 216-338 41 96                                      Fax: 216-347 45 43              İstanbul
İstanbul Ünv. Avrupa Hukuku Arş. Mer.:
Tel: 212-526 04 23                                      Fax: 212-513 47 69              İstanbul
İktisadi Kalkınma Vakfı (Depozit Kütüphane):
Tel: 212-230 76 37                                      Fax: 212-247 75 67              İstanbul


AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla