Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR
Aileler ve İnsanlar


Manas Ailesi

Rupen Manas: Hariciyeci ve saray ressamı olan Rupen Manas, Zenop Manas'ın büyük oğludur. Mayıs 1850'de, Babıali, Tercüme Odası üyesi olduğu sırada Abdülmecid'in emriyle, resim tahsili yapmak üzere Paris'e gönderilmiştir. Daha sonra Paris Elçisi Süleyman Paşa 'nın tercümanı olarak görev yapmıştır. 1869'da, Milano başkonsolosluğu yapan Rupen Manas'ın eserleri 1 Temmuz 1875'te Darülfünun'daki resim sergisinde sergilenmiştir. Eserleri arasında, II. Mahmud'un Tesmi dairelere asılan portreleri, Fatma Sultan'ın minyatür resmi, Damat Fethi Ahmed Paşa'nın gravür portresi, oğlu Mehmed Besim Paşa'nın ve kızı Yegane Hanım'ın yağlıboya portreleri zikredilebilir. Paris'te iken Avrupa elçiliklerine gönderilen padişah tasvirlerinin bir kısmını da hazırlamış olan Rupen Manas, eserlerinde Rubens Manasse imzasını kullanmıştır.

Sebub Manas: Hariciyeci ve saray ressamı olan Sebub Manas, Zenop Manas'ın ikinci oğludur. Avrupa'da öğrenim görmüştür. Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde saray ressamlığı yapmıştır. 1852 yılında Paris'teki Osmanlı Elçiliği'nin baştercümanı olarak çalıştığı bilinmektedir. 30 yıl kadar bu görevde kalmıştır. 1858'de, Abdülmecid'in portresini İsveç-Norveç kraliçesine sunması nedeniyle, bir nişanla ödüllendirilmiştir. Eserleri arasında, 1833'te II. Mahmud tarafından Kazaz Artin'e sunulan Tasvir-i Hümayun nişanını içeren fildişi minyatür, bir Türk subayının portresi ile Abdülmecid'in ve Abdülaziz'in yağlıboya tabloları sayılmaktadır.

Srapion Manas: Tiyatro yönetmeni, mütercim, müellif ve aktör olan Türkiye Ermenileri arasında ilk defa müzikli tiyatro eseri yazan ve sahneye koyan kişidir Sarpion Manas. Hagop Baronyan'a göre, İstanbul'da bir Fransız tiyatrosu kurmuş ve burada 7 yıl yönetmenlik yapmıştır. Daha sonra Mısır'a giderek, Kahire'de tiyatro yönetmenliği yapmıştır. Oradan da Paris'e geçerek, Dejazet Tiyatrosu'nun müdürü olmuştur. Ancak Paris'te başarı elde edemediğinden, İstanbul' a dönmüş ve 1874 yılında tekrar bir Fransız tiyatro heyetine yönetmen ve Beyoğlu'ndaki Palais de Cristal Tiyatrosu'na müdür olarak atanmıştır. 1883yılında bugünkü Tokatlıyan Hanı'nın yerinde İnşa edilen Yeni Tiyatro'da 1886'da yönetmenlik yapmıştır. Eserleri arasında, Değirmencinin Kızı ve Pamela adlı vodviller (Ermenice) ile, La Vie a Milan adlı bir kitap ve Victor Hugo'dan çevirdiği Angelo ismindeki dram sayılmaktadır.

Önceki


Diğer yazılar için tıklayın


FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

Ermenilerin
Kökeni


Bayramlar

Kiliseler

Kültür

Müzik

Yemekler

Aileler ve
İnsanlarYazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla