Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Medeni Kanun medenileşiyor


Tereke mallar
Eşlerden birinin ölümünde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa, sağ kalan eşin korunması için bunlar üzerinde miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkının tanınmasını isteme hakkı veriliyor.
Yoksunluk nafakasını sadece kadın istemesine olanak sağlayan düzenleme yerine erkeğin de nafaka talebinde bulunması öngörülüyor.

Cinsiyet değiştirmek şarta bağlı
Tasarı aynen yasalaştığında, her isteyen cinsiyetini değiştiremeyecek. Cinsiyetini değiştirmek isteyen kişi, bu değişikliğe gitmeden önce mahkemeye başvuracak. Cinsiyet değiştirmek için 18 yaşını bitirmek, bekar olmak, sağlık kurulu raporu almak, transseksüel yapıda olmak, üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olmak ve hakimin izin vermesi şartları aranacak.

Özgürlüklerin kısıtlılığı
Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanmaması halinde tedavisi, eğitimi ve ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilip alıkonulabilecek. Kişi, durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılacak.

Mal rejimi
Tasarı, eşler arasında sorunlara neden olan "mal ayrılığı rejimi" yerine, "edinilmiş mallara katılma" rejimini yasal mal rejimi olarak kabul ediyor. Evlilik birliğinin boşanma, ölüm veya diğer sebeplerle sona ermesi halinde, "edinilmiş mallara katılma" yasal mal rejimi olarak kabul edilmesine karşılık eşler, istedikleri takdirde "mal ayrılığı", "paylaşmalı mal ayrılığı" ve "mal ortaklığı" rejimlerinden birini, mal rejimi sözleşmesi yaparak seçebilecekler.

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erecek. Mahkemece evliliğin iptali veya boşanma ya da mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi durumunda, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere son bulacak. Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılacak. Eşlerden birine sosyal güvenlik kuruluşlarınca yapılan toptan ödeme veya işgücünün kaybı durumunda alınan tazminatlarda, bu miktarın her ay ödendiği varsayılarak aylık miktar bulunacak. Mal rejiminin başlangıç tarihinden önceki zaman dilimine denk gelen miktar "kişisel mal" sayılacak.

Zina veya hayata kast yüzünden boşanma
Her eş veya mirasçıları diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak, alacaklar takas edilebilecek. Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma durumlarında, hakim kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilecek.

Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilecek. Bu tür anlaşmalar, eşlerden birinin ortak olmayan çocuklarının veya onların altsoylarının saklı paylarını etkilemeyecek. Paylaşımda, bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin bütünlüğü gözetilecek.

Baş tarafıDiğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla