Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 09.06.2001
STK'lar için Küçük Ölçekli Destek Programı

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından ilk kez 2000 yılında pilot proje olarak açılan, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK), Avrupa Birliği ve Akdeniz ülkelerindeki (Suriye, İsrail, Filistin Toprakları, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Kıbrıs, Malta, Lübnan) benzer STK'larla, deneyim alışverişi ve iletişim ağı kurma olanaklarını geliştirebilmelerini amaçlayan küçük ölçekli destek programı için bu yıl da bir teklif çağrısı yapıldı.

Program, gelecekte gerçekleştirilebilecek işbirliği çalışmalarına zemin hazırlamak üzere, kuruluşlara tanışma ve ön temaslar kurma olanağı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda program, geçtiğimiz yıl, sekiz STK'nın, değişik AB ve Akdeniz ülkelerinde (İspanya, Hollanda, Yunanistan, Belçika, İtalya, İngiltere, Fransa, Danimarka, Almanya, Mısır ve İsrail) kendileriyle aynı veya benzer alanlarda faaliyet gösteren STK'lar ile ön bağlantılara girmelerine ön ayak olmuştu. Program özellikle yerel düzeyde ekonomik kalkınma ve toplumsal refah alanlarında çalışmakta olan hükümet dışı kuruluşlara (vakıf, dernek), meslek odaları, birlikleri ve dernekleri ile kar amacı gütmeyen girişimlere açık.

Temsilcilik, ön bağlantıyı sağlamaya yönelik ziyaret organizasyonunun masrafları için gerekli mali destek başvurularını yapmaya davet etmektedir. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2001'dir. Temsilcilik, teklifleri, önerilen ziyaret programının amaçları, varmak istediği sonuçlar ve başvurunun kriterlere uygunluğu temelinde değerlendirecektir. Başvurularda, hem Türkiye'nin farklı bölgeleri, hem de ziyaret edilmesi öngörülen ülkeler açısından coğrafi denge gözetilecektir. Önerilecek ziyaret programlarının bu yılın geri kalan dönemi içinde en erken 6 Ağustos 2001 tarihinde başlaması ve en geç 23 Kasım 2001 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

AB Türkiye Temsilciliğinin sağlayacağı mali destek, uluslararası ulaşım masrafları (gidiş dönüş uçak bileti-ekonomik sınıf) ve konaklama (maksimum 100 Euro/gece/kişi) ile sınırlı olup, ziyaret'in toplam masrafının %75'ini aşmayacak. Önerilen ziyaret programının üç kişiden fazla katılımcıyı ve birden fazla ülkeyi kapsaması durumunda, öneren kuruluşa yapılacak maddi destek 3000 euro'dan fazla olmayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takiben yapılacak ödeme, mali destek tutarının %80'i olup, avans ödeme olarak gerçekleştirilecek, geri kalan tutar, ziyaretin tamamlanmasını ve gerekli dokümanların (uçak biletleri, uçak biniş kartları, otel faturaları ve ziyaret ile ilgili tüm masrafların makbuz ve faturaları) teslimi ile beraber ödenecek.

Destek programına ilişkin başvuru formu http://www.deltur.cec.eu.int/20010509.rtf adresinden temin edilebilir.

Bilgi için: Temsilcilik'ten İrem Selamoğlu (irem.selamoglu@deltur.cec.eu.int).

AP Delegasyonu F Tipi Cezaevlerini ziyaret etti

Avrupa Parlementosu Delegasyonu hâlâ birkaç Türk Hapishanesinde sürmekte olan ölüm oruçlarına acilen bir son verilmesi için bir çağrıda bulundu. Delegasyon üyeleri Kandıra ve Sincan'daki F tipi hapishaneleri ziyaret etti. Bazı üyeler aynı zamanda Bayrampaşa ve Ankara'daki Çocuk ve Kadın Tutuk ve Islahevi'ni ziyaret etme imkanı buldu.

Avrupa Parlamentosu'nun gösterdiği kararlılık ve Adalet Bakanlığı'ndan yapılan davet sonucu, delegasyon hali hazırdaki durum hakkında bir fikir edinme şansı buldu. Delegasyon verilen kayıplarla acil önlem hakkındaki düşüncelerinde ne kadar haklı olduğu ve bu durumun Avrupa Birliği dahilinde Türkiyi'nin imajına ne kadar ciddi zararı dokunduğu düşüncesinde.

Adalet Bakanı ile yapılan bir toplantı sonucunda, delegasyon hükümetin devam eden krize rağmen kayıtsız kalmadığını, fakat mahkumların güvenini kazanmak ve krizin bitmesi için ortam yaratmak için hükümetin yeni adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Delegasyon, hapishanelerdeki çeşitli siyasi grup liderlerinin eylemlerine karşı, siyasi tarafları ne olursa olsun, sempati duymadıklarını açıkladı. Bu nokta, çeşitli makam ve Adalet Bakanı ile yapılan toplantılarda, parlamenterlerin bir araya gelip liderlerle konuştuğu toplantılarda gayet açık ortaya kondu. 2 F Tipi hapishanedeki gerçek koşullarla karşılaşmak, delegasyona ölüm orucunu sürdürmek için yeterli nedenin bulunmadığını gösterdi. Daha da ötesi, F tipi hapishanelerdeki mahkumlar birçok yönden şu anda sahip oldukları koşulların, Bayrampaşa örneğinde olduğu gibi, aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullardaki hapishanelerle karşılaştırıldığında daha iyi olduğunu kabul etmiş durumda oldukları açıkça ortada.

Parlamenterler, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türk hapishanelerindeki ölümlerle ilgili aldığı son karar ışığında, bazı mahkum ve ailelerinin işkence ve hapishanede öldürülme olasılığından dolayısıyla korku içinde olduklarını kaydetti. Bu nedenlerle Parlamento üyeleri, hükümetin hapishane sözcüleriyle iletişim olanaklarını kuvvetlendirmeleri yönünde adımlar atması gerektiğini düşünmekte. Aynı zamanda bu adım, mahkumların davalarına hiçbir engelleme olmadan hazırlanabileceklerinin garanti altına alındığını hissettirmek için atılmalı. Aynı zamanda ziyaretler, mahkumların arkadaşlarıyla buluşmalarına izin verecek şekilde, duyarlı bir şekilde düzenlenmeli.

Hükümet şimdiki yasama uygulamasını, mahkum izolasyonunu ve psikolojik işkence derecesindeki herhangi haksız bir izalasyonu en aza indirme yönünde tekrardan değerlendirmeli. Türkiye'ye yapılan ziyaret sırasında Avrupa Parlamentosu üyeleri birçok sivil toplum örgütüyle ve parlamenterle temasa geçti ve aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasında önemli rolu olan, ceza hukuku ve hapishane düzenlemeleri sürecini hızlandırmaya duyulan acil ihtiyaç konusundaki farkındalığın yükseldiğini kaydetti. Bu bağlamda Delegasyon, terörizme karşı kanunlarca, ki bunlar Türkiye'de şu anda bulunan politik durumdan çok farklı olarak o zaman kullanılan ifade özgürlüğünü kısıtlayan kanunlardı, mahkum edilenlerin af edilmesi için bir çağrıda bulundu. Avrupa Parlamentosu hâlâ Leyla Zana'nın mahkumiyetinden dolayı derin üzüntü duymayı sürdürüyor ve gelecek hafta Strasburg'ta, özellikle ifade özgürlüğü hakkını savunma üzerine yoğunlaşan, dünyadaki insan hakları üzerine bir raporu kabul edecekler. Avrupa Parlamentosu, düzenleme işlemlerini ilerletmek ve bu işlemlerin ilerlemesi için yasama programının hızlandırılması çağrısı için üzerine aldığı yükten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettar olduklarını açıkladı.

Delegasyon, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nin ziyaret sonucunu ve 26-27 Haziran'da Brüksel'de toplanacak olan Avrupa Birliği-Türkiye Birleşik Parlamenterler Komitesi'nin toplantısında tartışılacak konuları bildirecek. Delegasyon Avrupa Birliği-Türkiye Birleşik Parlamenterler Komitesi Eş Başkanı, Daniel COHN-BENDIT tarafından yönetildi. Ziyarete Türkiye'nin AB girişinde Dış İlişkiler Komitesi sözcüsü Alain LAMASSOURE ve aynı zamanda Avrupa Birliği-Türkiye Birleşik Parlamenterler Komitesi'nin Avrupa Parlamentosu Delegasyon Başkanı Ozan CEYHUN da katıldı.

Ankara civarındaki ziyaretler PES Grup Başkanı Hannes SWOBODA tarafından yönetildi. Türkiye ziyarine katılan diğer üyeler ise şöyleydi: GAHLER (Almanya), VAN HECKE (Belçika), BELDER (Hollanda), FRAHM (Danimarka).

Devamı


Diğer yazılar için tıklayın

 


AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla