Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


Lugatçe (AB adaylık terminolojisi)

Analitik inceleme "Tarama"
Komisyon'un teknik servisleri ve aday ülkenin kamu yönetimindeki personeli arasında, müktesebatın ve uyumlaştırmanın nasıl gerçekleştirileceği konularının anlaşılmasını sağlayarak katılıma hazırlığı hızlandırmak, sorunları çözmek için ön katılım sürecindeki yardım alanlarını belirlemek ve aday ülkelerle birlikte müzakereler sırasında ortaya çıkabilecek sorunları saptamak için oluşturulmuş bir diyalog sürecidir.

Katılım Ortaklığı
Aday ülke ile istişare içinde AB tarafından oluşturulan, üyeliğe hazırlanmak için yerine getirilecek kısa ve orta vadeli temel öncelikleri belirten bir metindir. Bu önceliklere destek olarak AB tarafından sağlanacak mali yardımları gösterir. (Henüz hiç uygulanmamış olan bir koşulluluk maddesi, Kopenhag kriterlerini karşılama yönünde yeterli ilerleme olmaması veya Avrupa Anlaşması yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde bunun mali yardım açısından getireceği sonuçları ortaya koyar.) Katılım ortaklıkları, gerektiğinde revize edilir ve kamuya açıktır.

Kopenhag Kriterleri
Üç kalemde toplanan Kopenhag Kriterleri,
AB'ne tam üye olabilmek için:
1 - Aday ülkenin, demokrasi, hukukun üstünlüğü, İnsan Hakları, azınlıkların korunması ve kabul görmesini teminat altına alan kurumları istikrara kavuşturmuş olmasını ister;
2 - Aday ülkede işleyen bir piyasa ekonomisinin ve AB içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile başetme kapasitesinin mevcut olmasını ister;
3 - Adayın, siyasî, iktisadî ve parasal birliklerin amaçlarını kabullenmesi de dahil olmak üzere üyeliğin getireceği yükümlülüklerin altından kalkabileceğini varsayar.

Müktesebat
Tüm AB üyelerini bağlayan ve AB çapında geçerli olan resmi AB kararlarıyla yıllar içinde oluşturulmuş politikalar, mevzuat ve uygulamaların tümüdür. Genelde AB Mevzuatı'nın sadece ulaşılacak sonuçları (Örneğin, işyerinde azami gürültü seviyeleri) tariflemesi ve ayrıntılı düzenlemeleri ulusal makamların takdirine bırakması sonucunda müktesebat, Üye devletlerin uygulamalarında farklı biçimler alabilir. Bütünleşmeyi güçlendirdikçe ve yeni ortak politikalar geliştirdikçe AB'nin yeni mevzuat üretmeye devam etmesi, aday ülkeler açısından, müktesebatı hareketli bir hedef kılar.

Ulusal Program
"Müktesebatın benimsenmesi için bir Ulusal Program" çoğu zaman AB'nin teknik yardımıyla aday ülke tarafından hazırlanan, müktesebatın ve diğer katılım önceliklerinin uygulanması için öngörülen takvimi, müktesebatın uygulanmasına ilişkin kurumsal gerekleri ve mali gerekleri belirten, çok yıla dayalı kapsamlı bir eylem planıdır. (Her programın bir değerlendirmesi, ilgili düzenli raporda yer almaktadır.)AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla