Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 11.05.2001
Küresel Isınmaya Karşı Küresel İşbirliği

İklim değişikliği tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla 1997 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözles-mesinin uygulanmasına ilişkin Kyoto Protokolü Avrupa Birliği ve ABD ara-sında sert tartışmaların geçmesine zemin oluşturuyor.

Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı George Bush'un Kyoto Protokolünün ABD tarafından uygulanmayacağına ilişkin olarak aldığı kararı kınadı. Parlamento "Bu tek taraflı karar tüm Kyoto sürecini tehlikeye atacak ve bir iklim felaketine yol açacak olmasının yanında AB ile ABD ilişkileri açısından da kötü bir politik işaret olarak algılanmak-tadır." dedi. Kyoto Protokolü "küresel ısınma ve tüm süreci önceden kestirileme-yecek sonuçlar doğuracak biçimde yıllarca ötelemeyi öngören herhangi bir alternatif plan karşısında bir dünya stratejisinin köşe taşı olmayı sürdürmektedir". ABD'nin bu yeni yaklaşımı "ABD'ni çevre alanında izolasyona mahkum edecektir". Ek olarak, Beyaz Saray tarafından, "dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun uzun vadeli çıkarlarının ABD şirketlerinin kısa vadeli hırslarına feda edilmekte oluşu" dehşet vericidir.

Protokolün, bir dizi yasal mevzuatın onaylanmasını zorunlu kılmasının yanısıra emisyon oranlarında da belirli bir sınırlama getirmesi, dünyanın en büyük sera gazı emisyonu üreticisi olan Amerika Birlesik Devletleri'nin vetosuna yol açmıştı.

Avrupa Birliğinde ise Protokol'ün yükümlülüklerini yerine getirmek için büyük bir çaba sarfediliyor. Mart 2000'de Komisyon, Avrupa İklim Değişikliği programını açti. Bu programla amaçlanan Kyoto Protokolü çerçevesinde üstlenilen 2008-2012 yıllarında AB'nin emisyonlarının % 8 oranında azaltılması hedefine ulaşmak, emisyon ticareti programı ile birlikte gerekli politika ve tedbirleri hazırlamak.

Avrupa Komisyonu Üyesi Jos Delbeke, İsveç Çevre Bakanı Kjell Larsson ve Belçika Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Olivier Deleuze'in yer aldığı AB Troykası Kanada, Rusya, İran, Çin ve Japonya ile iklim değişikliği konularında görüşmelerini tamam-ladı. İklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğu-nun altını çizen temsilciler sorunun çözümünün de küresel bir politikanın oluşturulmasında yattı-ğını ifade ettiler.

Avrupa Birliği, görüşme yapılan bütün ülkelerle işbirliğini yoğunlastırma ve ABD olsun ya da olmasın onaylama süre-cine devam edilmesi kararı aldı. Komisyon temsilcisi Delbeke, "sera gazlarının azaltılması gelişmiş ülkeler için bir saygınlık konusudur. Eğer en büyük emisyon üretici olarak bizler bir sey yapmazsak gelişmekte olan ülkelerden emisyon oranlarını azaltmalarını istememiz gerçekçi olmaz" dedi. Çevreden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Margot Wallström ABD yönetiminin Kyoto Protokolüne ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek ABD'nin konumunun oldukça kaygı verici olduğunu belirtti. ABD'nin, Avrupa Birliği için bu konunun marjinal bir konu olmadığını anlamasını isteyen Wallström "bu konunun ticari ve ekonomik ilişkileri de içermek üzere dış ilişkilere yansımaları olacaktır ve kesinlikle küçümsenemez" dedi.

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Yayını olan
Güncel Haber Bülteni Nisan 2001 Sayısından alınmıştır.


AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla