Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 15.11.2001
A.B.'nin Genişlemesi Yolunda Gidiyor

AB Türkiye Komisyonu'nun İlerleme Raporları hakkında 13 Kasım 2001'de yayınladığı Basın Duyurusu şöyledir:

Bugün kabul edilen yıllık raporlarında, Avrupa Komisyonu, bütün aday ülkelerce AB üyeliği kriterlerinin yerine getirilmesi yönünde kaydedilen büyük ilerlemenin altını çizmektedir. Bununla beraber, Komisyon, katılım öncesinde Avrupa Birliği kuralları ve standartlarının ('Topluluk müktesebatı') düzgün biçimde uygulanmasını sağlamak için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır. Bu amaçla, Komisyon, aday ülkelere idarî ve adlî kapasitelerini güçlendirmekte yardım etmeye yönelik bir eylem planı ortaya koyacaktır. Katılım müzakereleri, bugüne kadar izlenmiş olan ilkelere dayalı olarak, özellikle de her ülkenin kendi durumuna göre ilerlemeye devam edecektir.

Genişlemenin stratejik önemi daha şimdiden görülüyor: AB üyeliği perspektifi, daha şimdiden, aday ülkelerde politik istikrara ve ekonomik ilerlemeye kesin olarak katkıda bulunmuştur. 11 Eylül'deki terörist saldırılar sonrasında, güçlü ve birleşik bir Avrupa, bütün yurttaşlarına barış, güvenlik, özgürlük ve refah sağlamak için her zamankinden daha önemlidir.

Önceki yıllarda olduğu gibi, Komisyon'un stratejik tavsiyelerinin temeli, Düzenli Raporlardır. Başvuran ülkelerin katılım yönündeki ilerlemesini üyelik kriterleri ışığında inceleyen Düzenli Raporlar, bu ilerlemeyi, adaylarca fiilen kabul edilmiş olan mevzuat (yani, taslak mevzuat değil) ve fiilen uygulamaya konulmuş olan düzenlemeler temelinde değerlendirmektedir. Bu yılın raporlarındaki veriler cesaret vericidir. Türkiye dışındaki tüm aday ülkeler siyasi kriterlere uymaya devam etmekteler. Reformlar, yargının güçlendirilmesi ve yolsuzluklarla mücadele alanlarına hız verilmesi gerekmektedir.

Türkiye için, Komisyon, AB üyelik gereklerine daha ayrıntılı bir hazırlığa dayanan yeni bir aşama önermektedir. Bu bağlamda, Komisyon, Türkiye'nin mevzuatının ve 'müktesebat' ile uyumlulaşma takviminin daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmasını önermektedir. Türk idaresinin 'müktesebatı' etkili biçimde uygulama kapasitesine daha çok dikkat gösterilecektir.

Türkiye, üyelik kriterlerine ve bu yılın başlarında AB tarafından kabul edilen Türkiye için 'Katılım Ortaklığı' belgesinde ortaya konulan önceliklere uygun olarak politik ve ekonomik reform sürecini yoğunlaştırmaya ve hızlandırmaya teşvik edilmektedir. Kıbrıs probleminin ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası üzerindeki ayrılıkların çözüme bağlanması yönündeki çabalarda Türkiye'nin olumlu bir tavır içinde olması gerekir. "Tarafların karşılıklı çıkar ve endişelerini gözeten bir çözüm temelinde, Kıbrıs'ın bir bütün olarak A.B.'ye girmesi tüm Avrupa için olduğu kadar tüm dünya için de bir ilham kaynağı olacaktır".

Türkiye, kısa bir zaman önce yapılmış olan önemli Anayasa değişikliklerinin insan hakları konusunda somut ilerleme getirmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

Türkiye, işleyen bir piyasa ekonomisi yönünde daha fazla ilerleme kaydedememiştir. Ancak, ekonomisinin önemli kesimleri, gümrük birliği çerçevesinde, AB pazarı içinde daha şimdiden rekabet etmektedir.

(AB'nin 2001 Türkiye İlerleme Raporunu görmek için tıklayınız)


AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla