Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 06.09.2001
AB evinin içini düzene koyuyor

Avrupa Komisyonu, Birliğin çalışma biçimini değiştirmeyi hedefleyen Avrupa Yönetişimi üzerine Beyaz Kitap'ı 25 temmuz tarihinde kabul etti.

Açıklık, katılım, sorumluluk, etkinlik ve uyum ilkeleri temelinde Birliğin çalışma biçimi ve değişikliklerin nasıl yapılacağı tanımlanıyor. Beyaz Kitap, Avrupa Birliği politikjalarının şekillendirilmesi ve uygulamasında insanların ve kurumsal yapıların karar alma mekanizmasına katılımını arttırmayı ve böylelikle yurttaşlar ve Avrupa bütünleşme süreci arasında giderek açılan boşluğu kapatmak için yöntem öneriyor. Beyaz Kitap'ta yer alan temel öneriler şöyle:

Danışma için yönetim kuralları bütün ortakların sorumluluklarını tanımlayacak ve sorumlu olma durumunun iyileştirlmesi için sivil toplum ile ilişkilerin yeniden yapılandırılması; Komisyon'un politika üretme sürecinin başlangıç aşamasında bölgelerimn ve kentlerin örgütlenmeleri ile daha sistematik bir diyalog süreci içine girerek bölgesel ve yerel aktörlerin beceri ve uygulamaya yönelik deneyimlerinin kullanılması;

Komisyon'un kamu analizi ve ilgili tartışmaların genişletilmesinde uzman kullanımını olanaklı hale getirmek üzere, sistemin açılması için yönlendirici ilkeleri geliştirerek Politika oluşturucularına karşı kamuoyunda güvenin oluşturulması; Mevzuatın mevzuat dışı ve kendi kendine düzenleyici çözümlerle birleştirilmesi yoluyla hedeflerin daha açık tanımlanması ve etkinliğin iyileştirilmesi. Önerilen tedbirler yasama sürecini basitleştirecek ve hızlandıracaktır.

AB hem iş dünyasının hem de kamunun gözünde etkinliğini güçlendirmelidir. Daha karmaşık ve teknik alanların etkilenen halka yakınlaştırılmasında kararların oluşturulması ile AB düzenleyici ajanslarının kurulması için koşulların oluşturulması; Yurttaşların kendi siyasi liderlerine ve kurumlarına Birliğin aldığı kararlar konusunda hesap sormalarına yardımcı olmak üzere bütün kurumların rollerinin ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması.

Beyaz kitap, Birliğin gelecekteki örgütlenmesi için bir modelin anaghatlarını da ortaya koyuyor.


Erkin Yasama ve yürütme arasında bölüşümü: Model ulusal demokrasilerin modelini örnek almaktadır. Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından ortak kararlar alındığında bu iki kurum yürütmenin izlenmesinde de eşit rol üstlenmelidir. Aynı zamanda rollerin açıklığa kavuşturularak Komisyon'un yürütmenin tüm sorumluluğunu almasına olanak tanınmalıdır.Birliğin Üye Ülkeler ve Birlik arasında yetkinliğin nasıl bölüşüleceğini tanımlamaya ilişkin de net ilkelerin belirlenmesine ihtiyacı vardır. Avrupa'da kim, ne yapıyor, netleşmelidir.

Mart 2002 tarihine kadar sürecek yeni aşamada Komisyon, bir danışma sürecini başlatacaktır. 2002 yılının sonunda da Komisyon, Beyaz Kitap'ın önermeleri doğrultusunda alınan yola ilişkin bir ilerleme raporu sunacak. Beyaz Kitap'ın ortaya koyduğu ilkeler temelinde Laeken'de yapılacak Avrupa Zirvesi'ne de Avrupa Birliği tarafından izlenmesi gereken siyasi hedefler, bu hedeflere ulaşmak için gerekli kurumsal çerçeve üzerine yapılacak sunuşta aktif rol alacak.

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği yayını olan Güncel Haber'in Temmuz-Ağustos 2001 sayısından alınmıştır.


EURO 2002 Konferansı Budapeşte'de
"EURO 2002" konferansı Eylül ayında Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Diğer aday ülkelerin yanısıra, Türkiye'den de gazetecilerin davet edildiği bu konferans, Euro'nun, Euro bölgesine komşu ülkelerde, Euro'nun resmen dolaşıma gireceği 1 Ocak 2002 itibariyle ne tür etkilerinin olacağı, Euro banknot ve bozuk paralarının ne zaman dağıtımına başlanacağı ve eski para birimlerindeki banknot ve bozuk paraların ne şekilde yenileriyle değiştirileceği konularına ışık tutacak. Özellikle de iş çevreleri ve bankalar açısından önem taşıyan Konferans, Euronun mali piyasalardaki ve reel ekonomideki etkilerinin tartışılacağı bir forum niteliğini taşıyor. Konferansa,ekonomik ve Mali İşlerden sorumlu Komisyon Üyesi Pedro Solbes başkanlık edecek. Program içeriği hakkında detaylı bilgi için lütfen ziyaret ediniz:
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/conf_events/
budapest01/bp0901_en.htm

Yazı Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliğinin web sitesi'nden alınmıştır.


AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla