Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 03.11.2001
Avrupa Birliği Türkiye Bölgesel Bilgi Ağı

Genişleme konusu Avrupa Birliği'nin en başlıca önceliklerinden biridir. Genişleme süreci, vatandaşları birçok yönden etkileyecek çok önemli değişiklikler getirecektir. Bu nedenle, vatandaşların genişlemenin nedenlerini ve sağlayacağı yararları bilmeleri çok önemlidir.

Aralık 1999'da Helsinki AB Konseyi'nde üyelik adaylığına resmi olarak kabul edilen Türkiye, katılım süreci içine girmiş olup, "Kopenhag kriterleri" olarak adlandırılan üyelik koşullarını yerine getirmek için kendini hazırlamaktadır. Sağlıklı bir demokrasi ve sağlam bir ekonomi oluşturmanın yanı sıra, Türkiye, kendi politikalarını ve mevzuatını "müktesebat" olarak bilinen AB politikaları ve mevzuatı ile sürekli olarak uyumlulaştıracaktır.

Türkiye-AB ilişkilerinin bu çok önemli yeni aşamasında, AB ve Kurumlarının genel yapısı, politikaları, yürürlükte olan mevzuatı, Türkiye'nin AB'nin genişlemesindeki yeri, katılacağı Topluluk programları, AB'nin Türkiye'ye sağladığı Mali yardımlar (MEDA ve diğer farklı bütçe kalemlerinden finanse edilen projeler) hakkında bilgi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Bu bölümümüzde erişeceğiniz bilgiler, Avrupa Birliği Türkiye Bölgesel Temsilciliği'nin bu amaçla hazırladığı broşürden alınmıştır. Broşür, Türkiye'de toplumu bilgilendirmek ve oluşan bilgi talebini karşılamaya yönelik, mevcut bilgi araçlarını tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

AB Yerel Bilgi Büroları
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin tamamlanmasını takiben, Temsilcilik Türkiye'nin 11 bölgesel merkezinde yerel bilgi büroları ağı kurarak ülke çapında bir yerel bilgilendirme kampanyası başlattı. Bu ağın temel kuruluş ilkesi Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği politika ve programlarına ilişkin bilgiyi merkeziyetçi bir anlayışın ötesine çıkararak Türkiyelnin çeşitli bölgelerine ulaştırmaktadır. Ayrıca, AB konularında bireysel veya kurumların yaptığı başvuruları cevaplandırmak, AB politika ve programlarıyla ilgili seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemek, AB bilgilendirme malzemelerinin dağıtımını yapmaları da başlıca faaliyetler arasındadır.
Yerel bilgi büroları genellikle yerel ticaret ve/veya sanayi odalarının evsahipliğinde ve bunlar tarafından istihdam edilen Yerel Bilgi Bürosu koordinatörlerinin yönetiminde bulunmaktadır. (Liste için tıklayınız)


Türkiye'deki Avrupa Dokümantasyon Merkezleri
Üniversite çevresinden gelen büyük bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla ve Üniversitelerde Avrupa Entegrasyonu ile ilgili Araştırma ve Eğitimi teşvik etmek amacıyla, Avrupa Komisyonu çeşitli ülkelerde Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (ADM) açmıştır ve Topluluk yayınlarını Üniversitelerin ilgi alanlarına göre bu merkezlere düzenli bir şekilde yollamakta ve bazı Avrupa Birliği veri tabanlarına erişimde ayrıcalık tanımaktadır. Üniversiteler; Avrupa Dokümantasyon Merkezi statüsü ile Avrupa Bütünleşmesi alanında araştırma ve çalışmaların gelişmesini; ve üniversite içi ve dışında, AB ve politikalarına ilişkin bilgilerin kamuoyuna erişimini sağlayarak, ADM kullanımını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla diğer kurumlarla işbirliği içine girer. Türkiye'de 200 yılı itibariyle bulunan ADM'lerin sayısı 11'dir. (ADM listesi için tıklayınız)


Avrupa Bilgi Merkezi
Avrupa Bilgi Merkezi, Küçük ve Orta Boy işletmelerin (KOBİ) Avrupa Birliği ve Tek Pazar'a uyum sağlamasını hızlandırmak için Avrupa Komisyonu, Girişimden Sorumlu Genel Müdürlüğü'nün 1987 yılında oluşturmaya başladığı KOBİ Bilgi Ağı'dır. Bilgi ağının amacı Avrupa Komisyonu ile KOBİ'leri yakınlaştırmaktır. Avrupa Komisyonunun, KOBİ'lerin bilgi ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere 35 ülkedeki Avrupa Bilgi Merkezleri ile oluşturduğu KOBİ Bilgi Ağına Türkiye'nin katılımı, KOSGEB'in Avrupa Komisyonu ile 1994 yılında imzaladığı anlaşma ile sağlanmıştır. KOSGEB'in başlıca faaliyetleri arasında; Avrupa Birliği'nin çalışmaları sonucu ortaya çıkan Avrupa ölçeğindeki bilginin KOBİ'lere ulaştırılması ve KOBİ'lere yönelik politikalarını oluşturması için Avrupa Komisyonu'nun ihtiyaç duyduğu bilgilerin toplanması bulunmaktadır.


www.deltur.cec.eu.int
Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen bu yeni aşamada, AB ve Kurumlarının genel yapısı, politikaları, yürürlükte olan mevzuatı, Türkiye'nin AB'nin genişlemesindeki yeri, AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardımlar (MEDA ve diğer farklı bütçe kalemlerinden finanse edilen projeler) hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği 1997'de Türkçe ve İngilizce olarak hizmete sunduğu internet Sitesine, AB politikalarına ve finanse ettiği projelere ilişkin bilgilendirme broşürlerini, AB-Türkiye ilişkilerindeki günlük gelişmeleri de ilave ederek her kesimin faydalanabileceği bir site oluşturmuştur.
Ayrıca, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve diğer Kurumlarının faaliyetleri doğrultusunda hazırladıkları bilgi veri tabanlarına, Avrupa Komisyonu'nun Genel Müdürlüklerinin ayrı ayrı kapsamlı bir şekilde hazırlanan sayfalarına, yürürlükte olan yasal mevzuata, AB ile ilgili çıkan Günlük Haberlere erişim de sağlanmıştır.


Kapsamındaki önemli başlıklar:
AB- Türkiye Mali işbirliği çerçevesinde, Avrupa Komisyonu tarafından MEDA ve diğer bütçe kalemlerinden sağlanan mali destek konusunda detaylı tablolar ve bilgi notları, ikili ve çok ülkeli projelerle ilgili teklif çağrıları,


AB-Türkiye ilişkileri: Genişleme sürecinde Türkiye ve diğer aday ülkeler için Komisyonun hazırladığı Düzenli Raporlar, Katılım Ortaklığı Belgeleri, Topluluk Müktesebatının kabulü için hazırlanan Ulusal Programlar, genişleme ile ilgili çeşitli bağlantılar; AB- Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması ve diğer yasal mevzuata erişim,

Haberler-Yayınlar: AB- Türkiye ilişkileri doğrultusunda, çeşitli güncel haberler, Temsilciliğimizin aylık gazetesi ''Güncel Haber''in Türkçe ve İngilizce baskısı, Topluluk. Müktesebatına ilişkin konularda Temsilciliğimizin Türkçe olarak bastığı ve dağıtımını yaptığı broşürlerin tam metinleri,

Avrupa Birliği ana web sayfası europa'ya, yazılı basını kapsayan günlük haber veritabanı Rapid'e, AB'nin çeşitli politikaları konusunda referans ve bilgi içeren ABC sayfasına, AB'nin yürürlükteki mevzuatını ve çalışmalarını içeren Eur-Iex veri tabanına ve diğer çeşitli sayfalara erişim sağlanmaktadır.


AVRUPA YOLUNDA
AB EDİTÖRÜ'NDEN
AB'NİN FAALİYETLERİ

AB YOLUNDA
KÜÇÜK BİR ARŞİV


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla